Moderniosios vaiko ir vaikystės sampratos ir edukacinės ideologijos paieškos (prielaidos ir kryptys)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moderniosios vaiko ir vaikystės sampratos ir edukacinės ideologijos paieškos (prielaidos ir kryptys)
Alternative Title:
A Search for a Modern Conception of a Child and Childhood, and Educational Ideology (Preconditions and Trends)
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 41, p. 33-49
Summary / Abstract:

LTViena iš svarbiausių šio laikotarpio vertybių, turinti ypač didelės reikšmės mokyklai, pedagogikai, švietimo sistemai, yra vaikystė. Vaiko ir vaikystės moderniosios sampratos ir kognityviosios jų interpretacijos reikalauja naujų metodologinių paieškų ir metodų. Šio straipsnio tikslas – atskleisti integralųjį šiuolaikinės, humanistinės ugdymo ideologijos principų (antropocentrizmo ir fenomenologijos) paveiktą vaiko ir vaikystės interpretacijų kontekstą, orientuojantis į vaiką kaip asmenį, į vaikystę kaip homogenišką ir visavertį žmogaus gyvenimo laikotarpį. Straipsnyje aptariami šiuolaikiniai požiūriai į vaiką ir ugdymą vaikystėje bei analizuojami naujausių tyrimų rezultatai.

ENOne of the most significant values of this time period, which has great importance to school, pedagogy, the system of education, is childhood. Conceptions of a child and childhood, as well as their cognitive interpretations require new methodological searches and methods. The aim of this article is to reveal the integral context of interpretation of a child and childhood, which is affected by the principles of the ideology of contemporary humanistic education (anthropocentrism and phenomenology) orienting oneself towards a child as a personality, the childhood as a homogeneous and meaningful time period of human life. The article discusses contemporary viewpoints of a child and education in childhood and analyses the results of the latest research.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Priešmokyklinio ugdymo kaitos metakontekstų rekonstrukcinė analizė / Sergejus Neifachas. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2003, Nr. 1, p. 80-89.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7770
Updated:
2018-12-20 22:51:29
Metrics:
Views: 30    Downloads: 18
Export: