Sustiprintas instrumentinis muzikavimas bendrojo lavinimo mokykloje : kognityvinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sustiprintas instrumentinis muzikavimas bendrojo lavinimo mokykloje: kognityvinis aspektas
Alternative Title:
Intensive instrument playing at secondary school: cognitive aspect
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 4 (25), p. 113-119
Keywords:
LT
Raseiniai; Lietuva (Lithuania); Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMuzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje optimizavimo galimybių nuolat ieškoma. Viena tokių - individualių programų kūrimas ir kūrybiškas jų panaudojimas. Atlikus muzikinio ugdymo turinio vykdymo tyrimus Raseinių rajone, paaiškėjo, jog mažiau nei pusė vaikų nepilnai įsiminę muzikos programos medžiagą, mokinių muzikinių žinių ir įgūdžių lygis nepakankamas, o faktinė veikla muzikos pamokoje dažnai nesutampa su mokinių mėgiama veikla. Muzikavimą pozityviai vertina du trečdaliai mokinių, nors ši veikla dėl įvairių priežasčių dažnai nevykdoma. Atliktas empirinis eksperimentinis tyrimas šeštoje klasėse pagal individualią muzikinio ugdymo programą su sustiprintu instrumentiniu muzikavimu, esant vienai savaitinei pamokai. Tyrimas grindžiamas muzikavimo veiksenos stiprinimu, į procesą įtraukiant profesionaliuosius muzikos instrumentus. Tyrimo rezultatai parodė, kad, stiprinant muzikavimo grandį pamokoje, bendras mokinių muzikinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygis ryškiai pakilo. Sustiprintas instrumentinis muzikavimas - viena veiksmingiausių mokymo priemonių, ugdančių mokinių gebėjimą suvokti, atkurti ritminius darinius. Mokiniai praplėtė muzikinės patirties ribas: susipažino su profesionaliaisiais muzikos instrumentais, įgijo grojimo jais pradmenis, įvaldė klaviatūrą, pateisino muzikavimo interesus ir lūkesčius. Diagnostiniais pjūviais konstatuotas pakilęs muzikinių rezultatų lygis eksperimentinėje klasėje leidžia teigti, jog sustiprintas instrumentinis muzikavimas - efektyvus mokinių kognityvinių gebėjimų tobulinimo būdas, atveriantis naujas, savitas galimybes asmenybės, gebančios ne tik vertinti muziką bei ir ją atlikti, formavimuisi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muzikinis ugdymas; žinios ir gebėjimai; Instrumentinis muzikavimas; Muzikos pamokų grandys; Muzikavimo lūkesčiai.; Music education; Knowledge and skils; Playing musical instruments; Stages of music lesson; Ambition to play music.

ENPossibilities to improve music education at schools are still being looked for. One of them is creating and using individual programs. The conducted research on the implementation of music education curriculum at Raseiniai district secondary schools has shown that more than a half of students memorize the material insufficiently, their knowledge and skills are not up to the level, and practical activities do not match their favourite ones. 2/3 of students positively evaluate playing music, though this activity is seldom organised. The empirical experimental research was conducted using an individual music education program combined with playing musical instruments one lesson per week. The aim of the study is to show the educational and developmental possibilities of playing music instruments intensively. The subject is student's education by playing instrumental music intensively. The objectives are: 1) to prepare an instrument for investigating students' music knowledge and skills; 2) to evaluate the level of music knowledge and skills in rhythmics, playing instruments, etc. 3) to fulfil the experimental program and test the hypothesis. The research methods are: 1) empirical tests to assess students' knowledge and skills; 2) data processing using qualitative analysis, SPSS software. Empirical research base consisted of sixth graders of Šaltinis secondary school.The empirical experimental research led to such conclusions: diagnostic analysis reveals increased level of musical skills and allows suggesting that intensive instrument playing consolidates students' musical knowledge and skills, knowledge of writing and reading music, playing brass instruments, solmization according to hand signs, rhythm sense, keyboard and forms an emotional and creative personality able to evaluate and play music. Preparing a program for a concert, students used the acquired knowledge and skills, satisfied their ambition to play music. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22461
Updated:
2018-12-17 12:32:00
Metrics:
Views: 35    Downloads: 7
Export: