Dar kartą apie "sutvėrimą" : papildoma "kūrybinės" žodžio reikšmės argumentacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dar kartą apie "sutvėrimą": papildoma "kūrybinės" žodžio reikšmės argumentacija
Alternative Title:
Once more about Creation (Lith. sutvėrimas)
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2001, Nr. 1, p. 39-41
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - lietuvių veiksmažodžio tverti kosmogoninė bei apskritai kūrybinė reikšmės ir jų semantinė motyvacija. Šio klausimo ištirtumas glaustai aptartas ankstesniame mano straipsnyje šia tema ..Sutvėrimas: 'kūrybinės' žodžio reikšmės motyvacija" (žr.: literatūros sąrašą). Tikslas - minėtame savo straipsnyje manau parodęs kalbamas tverti reikšmes kuo sklandžiausiai esant išvedamas iš reikšmės 'sutvirtinti, sukietinti, sutirštinti ar, tiksliau, 'padaryti, kad rastųsi kas tvirtas, kietas, tirštas'. Dabar gi, remdamasis tautosakos pavyzdžiais bei tipologinėmis paralelėmis, ketinu parodyti, jog tiek pastaroji, tiek kosmogoninė bei apskritai kūrybinė veiksmažodžio tverti reikšmės galiausiai remiasi pačia pirmine, pamatine šio veiksmažodžio reikšme 'čiupti, griebti, stverti' ar pan., būdinga jau ide. šakniai tver-. Išvada: kosmogonine bei kūrybine lietuviu veiksmažodžio tverti reikšmes laikyti skolintomis (slavizmais) nėra nė menkiausio rimto pagrindo -jos išplaukia tiesiog iš atitinkamos pasaulio sukūrimo sampratos bei atitinkamų gamybos, materialinės kūrybos pirmykščių technologijų, kaip antai iš molio ji gniaužant, maigant, t. v. (s)tvarstant ir šitaip iš esmės „tveriant" bei pan. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tipologinės paralelės; Veiksmažodis; Typological paralells; Verb.

ENThe paper continues the preceding article on the same topic: the justification of the creational sense of the Lithuanian verb tvėni on its own ground, contrary to the customary opinion, it being borrowed from the Slavonic. The additional arguments this time presented consist of the creational connotations of the very primary meaning of the verb, i.e. 'seize, snatch. rab’ These connotations are explicitly shown in the quoted folklore material and typological parallels. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7709
Updated:
2018-12-17 10:50:17
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: