Из мифологического бестиария: "еж" в космогонических преданиях (балто-балканский ареал)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Из мифологического бестиария: "еж" в космогонических преданиях (балто-балканский ареал)
Keywords:
LT
Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje domimasi ežio - kaip demiurgo - vaidmeniu mituose apie pasaulio sutvėrimą, ypač etiologinėse legendose apie reljefo kilmę. Šiuose mituose vyraujantys motyvai yra dvejopi. Viena, ežys yra dangaus ir žemės tvėrimo dalyvis, tiksliau, žemės. Čia ežį gali pakeisti velnias (arba ežys gali pakeisti velnią). Velnio pasirodymas gali būti paaiškinamas tuo, kad ir kituose artimuose kosmogoniniuose (etiologiniuose) padavimuose jis yra reljefo atsiradimo priežastis, arba pats yra kalnų, uolų, akmenų ir žemės nelygumų kūrėjas (taip pat slėnių, upių, balų ir pan.). Taigi ežys vaidina Dievo chtoninį pagalbininką arba jo priešininką ir varžovą, susijusį su apačia. Antra, išsiskiria soliarinis ežio pavidalas ir atitinkamai jo ryšys su viršumi. Pastebima, kad lietuvių sakmėse ežys pasitinka kylančią saulę (tada ežio spygliai gali tapti saulės spinduliais), stovėdamas ant kalno, prie kurio kūrimo pats prisidėjo. Straipsnyje remiamasi gausia pietų slavų, rytų romanų ir baltų (lietuvių ir latvių) kosmogonine medžiaga. Išnagrinėtus mitų siužetus, kuriuose kaip Dievo pagalbininkas ar priešininkas dalyvauja ežys, linkstama sieti su bogomilų (manicheistine) tradicija. Teigiama, kad manicheistinį pobūdį šiems mitams suteikia dualizmu grįstas siužetas: Dievo ir velnio kova.Reikšminiai žodžiai: Mitas; Personažai ir siužetai; Myth; Persons and subjects.

ENThe article is interested in a role of a hedgehog (as demiurge) in various myths about the beginning of the world, especially in legends about the origin of a relief. Myths disclose two alternatives: one, a hedgehog stands as a participator in creating the sky and the earth, to be precise, the earth is more emphasized. Here a hedgehog may be replaced by Devil (or Devil may be replaced by a hedgehog). The appearance of Devil may be explained by a fact that Devil stands as a source of a relief in other similar cosmogonic (ethological) myths too; or it is presented as a creator of mountains, rocks, stones and other saliencies of the earths (valleys, rivers, swamps, etc.). Thus, a hedgehog performs the role of God’s assistant or his enemy and opponent related to the underneath. Second, a hedgehog possesses solar features and is linked to the sky. According to Lithuanian stories, a hedgehog often meets the sunrise (then its needles may become rays of the sun) standing on a hill that was created under its participation. The article is based on explicit cosmologic materials of South Slavs, East Romans, and Aistians (Lithuanians and Latvians). Fabulas of myths analysed, where a hedgehog appears as an assistant or an opponent of God, tend to be linked to manicheistic tradition of bogomils. The analysts believe that manicheistic nature of myths has been drawn by a dualistic fabula: fight between God and Devil.

ISBN:
5020264172
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9107
Updated:
2013-04-28 16:53:25
Metrics:
Views: 21
Export: