Dėl tradicinės mokymo sampratos kilmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl tradicinės mokymo sampratos kilmės
Alternative Title:
Concerning the origin of the traditional concept of teaching
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2006, Nr. 4, p. 8-9
Keywords:
LT
Etimologija; Kultūra; Lietuvių folkloras; Mitinis įvaizdis; Mitinisįvaizdis; Mokymo konceptas; Pasaulėvoka; Reikšmė.
EN
Concept of teaching; Culture; Etymology; Lithuanian folklore; Meaning; Mythical image; Outlook.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama mokymosi samprata lietuvių tradicinėje kultūroje. Tyrinėjamas mokymo supratimas ir su juo susiję vaizdiniai lietuvių tradicinėje kultūroje, kurie lyginami su kai kuriais kitų kultūrų pavyzdžiais. Nagrinėjama žodžio „mokyti“ reikšmė, sinonimų semantika ir tautosakos duomenys. Aptikti pavyzdžiai leidžia mokymosi sampratą aiškinti kaip asmens formavimo procesą. Visų pirma, mokymas lietuvių kalboje sietas su daikto lamdymu, spaudymu, maigymu. Tad mokymas suvoktas kaip jaunuolio įgūdžių formavimas. Lietuvių pasaulėvokoje asmenybės mokymas sietas su „formos“ suteikimu ir su atitinkamais kosmogoniniais vaizdiniais. Žodžiai „spaudyti, maigyti, gniaužyti“ grindė lietuvių žodį „mokyti“ ir tuo pačiu išreiškė tuos pačius veiksmus, kuriais žmogus buvo sukurtas laikų pradžioje. Jei žmogus yra sutvertas minkant iš molio, tai suprantama, kad ir žmogaus tolesnis tvėrimas arba mokymas, pagrįstai siejamas su panašiais vaizdiniais. Vadinasi, kultūra žmogui suteikia atitinkamą formą: moliui, iš kurio žmogus nulipdytas, duoda naują kultūrinę formą. Aptarus tradicinę žmogaus mokymo, asmenybės formavimo sampratą, galima teigti, kad jai būdingas įsitikinimas, jog žmogus „padarytas iš molio“, todėl jo mokymas, formavimas yra tarsi molio minkymas, suteikiantis gaminiui formą. Toks papildomas ugdomo asmens kūrimas kartoja universalų žmogaus sukūrimo archetipą, amorfišką chaosą paverčiantį kosmosu.

ENThe traditional conception of learning is briefly discussed in this article: etymologies of related words, some mythical images are analysed, some parallels in neighbour cultures are presented. It is highlighted that the meanings of clay, clay squeezing are seen in the embryo of Lithuanian word mokyti "to teach". Other synonymous words also have meanings " squeeze, squash". Man - as it is noticed - is created by squeezing him from clay in Lithuanian folklore, myths of other cultures. The process of learning associates with the resqueezing of natural substance, clay, for example, and with the giving a specific cultural form to it. So certain coherence between the primal creation and teaching, training is seen. The ritual of the initiation, that is directly connected with teaching and training of youth in traditional culture, also is the reiteration of the universal act of cosmogony. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16196
Updated:
2018-12-17 11:53:42
Metrics:
Views: 38    Downloads: 3
Export: