Regresyvinė balsių asimiliacija šiaurės žemaičių patarmių paribio šnektose XX a. 6-9 dešimtmečių rankraštinių šaltinių duomenimis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regresyvinė balsių asimiliacija šiaurės žemaičių patarmių paribio šnektose XX a. 6-9 dešimtmečių rankraštinių šaltinių duomenimis
Alternative Title:
Regressive vowel assimilation in the marginal local Northern Samogitian subdialects according to manuscript sources from the fifties to the eighties
In the Book:
Keywords:
LT
Kretinga; Telšiai; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama regresyvinė balsių asimiliacija XX a. 6-9 dešimtmečių rankraštiniuose šiaurės žemaičių telšiškių ir kretingiškių patarmių paribio šnektų šaltiniuose. Aiškinamasi, ar regresyvinė balsių asimiliacija, kuri yra pagrindinis šiaurės žemaičių telšiškių ir kretingiškių patarmių skiriamasis požymis, apskritai fiksuotina atitinkamose paribio šnektose, kiek duomenys (ne)sutampa su dabartinėje lietuvių tarmių klasifikacijoje pateikiamu šiaurės žemaičių šnektų skirstymu pagal šj pagrindinį požymį. Regresyvinės balsių asimiliacijos atvejai šiaurės žemaičių telšiškių ir kretingiškių patarmių paribio šnektų tekstuose rodo trejopų situaciją: 1) šnektų priklausomybė patarmei yra tokia pati kaip ir dabartinėje lietuvių tarmių klasifikacijoje; 2) šnektos regresyvinės balsių asimiliacijos požiūriu vertintinos kaip dvilypės; 3) šnektos skirtinos kitai šiaurės žemaičių patarmei negu įprastoji tarmių klasifikacijoje. [Iš leidinio]

ENThe article deals with regressive vowel assimilation in the manuscript sources of the marginal local subdialects of the Northern Samogitian (Zemaitian) subdialects of Telšiai and Kretinga from 1950s to 1980s. It attempts to probe whether regressive vowel assimilation, the main distinguishing attribute of the Northern Samogitian subdialects of Telšiai and Kretinga, should be registered in the relevant marginal local subdialects at all, and the extent to which the data (do not) mirror the differentiation of Northern Samogitian local subdialects on the basis of this main attribute in the modern classification of Lithuanian dialects. The cases of regressive vowel assimilation that were identified in the marginal local subdialects of the Northern Samogitian subdialects of Telšiai and Kretinga have shown that the affiliation between a slight majority of the local subdialects and the subdialect in question mirrors that present in the modern classification of Lithuanian dialects. Some Northern Samogitian local subdialects should be considered twofold and variegated in terms of regressive vowel assimilation. Some local subdialects are to be attributed to a different Northern Samogitian subdialect than that established in the classification of dialects. [From the publication]

ISBN:
9786094112249
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76356
Updated:
2022-01-28 14:50:36
Metrics:
Views: 24
Export: