Quo vadis, qualitologia?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Quo vadis, qualitologia?
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72 (2), p. 108-120
Keywords:
LT
Kokybė / Quality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami kokybės vadybos, kaip mokslo ir studijų disciplinos, raidos ir turinio klausimai, analizuojami kokybės vadybininkų universitetinio rengimo tobulinimo aspektai. Straipsnis parengtas naudojantis mokslinės, metodologinės ir teisės literatūros analize, Vakarų universitetų ir kokybės vadybos mokslo ir verslo tarptautinių organizacijų, verslo įmonių gerosios patirties apibendrinimais bei autoriaus atliktų kokybės sisteminių tyrimų rezultatais. Autorius išplečia tradicinę kokybės sampratą socialinės kokybės (valdžios ir viešojo sektoriaus organizacijų kokybė, žmogaus ir visuomenės kokybė, gyvenimo kokybė, organizacijų socialinė atsakomybė, verslo, valdžios institucijų bei visuomenės partnerystė ir kt.) aspektais, pateikia visuotinės kokybės vadybos (VKV), gyvenimo kokybės, socialinės atsakomybės sampratos detalizavimą. Nors VU Ekonomikos fakulteto kokybės vadybos magistro programa 2004 m. gavo tarptautinę akreditaciją ir palankiai įvertinta ekspertų, autorius teikia siūlymų, kaip toliau gerinti kokybės vadybininkų rengimą, atsižvelgiant į naujus ekonomikos globalizacijos, darbo rinkos ir moksliosios visuomenės kūrimo iššūkius. Straipsnyje taip pat pateiktas autoriaus siūlomas VKV ir žinių vadybos integravimo modelis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kokybė; Socialinė kokybė; Žinių vadyba; Quality; Social quality; Knowledge management.

ENThe article analyzes the issues related to development and content of quality management, as science and study discipline; it analyzes ways for improving university instruction of quality managers. The article is prepared by combining analysis of scientific, methodological and legal literature, summaries of best practices in Western universities, quality management science and international business organizations, business companies, and results of systemic research on the concept of quality, performed by the author. The author extends a traditional concept of quality by adding aspects of social quality (quality of state and public sector organizations, human and social quality, quality of life, social responsibility of organizations, partnership of business, government institutions, and society and etc.), (s)he provides detailed definitions of universal quality management (UQM), quality of life, social responsibility. Even though, Master program in quality management at the Vilnius University Economics faculty in 2004 received an international accreditation and was positively evaluated by experts, the author formulates suggestions on further ways of improving instruction of quality managers by taking into account new challenges posed by economic globalization, labour market and creation of scientific society. The article also presents the model of integrating UQM and knowledge management, suggested by the author.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76
Updated:
2018-12-17 11:31:23
Metrics:
Views: 32    Downloads: 3
Export: