Kiekybinė bendrojo lavinimo mokyklos vadovėlių informacinių priemonių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kiekybinė bendrojo lavinimo mokyklos vadovėlių informacinių priemonių analizė
Alternative Title:
Quantitative analysis of preliminary pages in textbooks
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 41, p. 54-61
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vadovėliai; Informacinės priemonės.
Keywords:
LT
Informacinės priemonės; Vadovėliai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptartos pagrindinės vadovėlio informacinės priemonės bei pristatomi kiekybinės bendrojo lavinimo mokyklos vadovėlių informacinių priemonių analizės rezultatai. Tyrimas atliktas Tarptautiniame G. Eckerto vadovėlių tyrimo institute (Braunšveigas, Vokietija). Tyrimui pasirinkti Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos ir Danijos istorijos ir geografijos V–XII klasių vadovėliai, išleisti 1990–2002 metais. Tyrimui buvo atrinkta 160 istorijos (po 40 kiekvienos šalies) bei 80 geografijos (po 20 kiekvienos šalies) vadovėlių, stengiantis atspindėti kuo platesnį leidyklų spektrą. Tyrimui naudota kiekybinė duomenų analizė (F. M. Gerard ir K. Roegiers), lyginamasis metodas. Anot D. Zujevo, R. Bamberger ir kitų mokyklinio vadovėlio teoretikų, informacinės priemonės, arba pagalbinis tekstas, padeda geriau suvokti pagrindinį tekstą ir naudotis leidiniu. Vadovėlis su kruopščiai parengtomis informacinėmis priemonėmis išsiskiria savo informacine verte, rodo aukštą leidybos kultūrą ir padeda optimaliai realizuoti įvairialypes mokyklinio vadovėlio funkcijas. Atlikus tyrimą matyti, kad svarbiausia informacinių priemonių dalis – turinys, yra beveik visuose vadovėliuose. Pratarmė lietuviškuose vadovėliuose yra dažnesnė nei užsienietiškuose. Užsienietiškuose vadovėliuose daugiau dėmesio skiriama žodynėliui, rodyklėms, literatūros ir šaltinių sąrašams. Lietuvos leidėjams reikėtų į tai atkreipti dėmesį, nes lietuviškuose vadovėliuose jie nepakankamai atskleidžiami. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the basic types of annotation for school textbooks and presents the results of a qualitative analysis of annotated editions of general school textbooks. The study was undertaken at the International G. Eckert Textbook Analysis Institute (Braunschweig, Germany). The targets of the study were history and geography textbooks from Lithuania, Germany, France and Denmark for school years V–XII, published 1990–2002. The amount of textbooks chosen for the study was 160 history textbooks (40 from each country) and 80 geography textbooks (20 from each country), with an effort made to represent the widest possible spectrum of publishing houses. The study made use of the qualitative data analysis method (F. M. Gerard and K. Roegiers) and the comparative method. According to D. Zujev, R. Bamberger and other theoreticians of school textbooks, annotated versions containing explanatory text help learners to understand the basic text better and to make better use of the publication. Textbooks with carefully compiled explanatory notes stand out for their informational value. They show the high standard of the publishing house and they help learners optimally use the multiple functions of a school textbook. The results of the analysis show that the most important type of explanatory text is a table of contents, which is present in almost all textbooks. Forewords are more common in Lithuanian textbooks than in foreign ones. Foreign textbooks pay more attention to the glossary, index and lists of references to literature and other sources. Lithuanian publishers should take heed, because these items are not sufficiently developed in Lithuanian textbooks.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7591
Updated:
2018-12-17 11:09:11
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: