Istorijos vadovėlio kultūra (1990-2002 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos vadovėlio kultūra (1990-2002 m.)
Alternative Title:
Culture of the Lithuanian history textbook, 1990-2002
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 43, p. 9-24
Keywords:
LT
20 amžius. 1990-1999; 21 amžius; Leidyba / Publishing; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti 1990–2002 metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos istorijos vadovėlių kultūrą, įvertinant švietimo reformos ir švietimo politikos įtaką istorijos vadovėlių leidybai, nustatant istorijos vadovėlių bendrojo lavinimo mokyklai leidėjus, apibūdinant istorijos vadovėlių leidybos raidą ir įvertinant leidybinio darbo laimėjimus bei trūkumus. Istorijos vadovėlių leidybos analizei taikytas atvejo tyrimas, kai daugiausia dėmesio skiriama duomenų analizei, lyginant juos kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu. Analizė atlikta naudojantis dokumentų analizės, kiekybinės ir kokybinės duomenų analizės ir tipologiniu metodais. 1990–2002 m. Lietuvoje išleistus istorijos vadovėlius kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu galima vertinti dvejopai. Aptariamuoju laikotarpiu buvo išleista 110 (52 pavadinimai) istorijos dalyko vadovėlių bendrojo lavinimo mokyklai. Per metus vidutiniškai išleidžiami aštuoni istorijos vadovėliai. Didžiąją vadovėlių dalį sudaro originalūs lietuvių autorių darbai. Pagrindinė istorijos vadovėlių leidykla yra „Šviesa“, išleidžianti 61 proc. vadovėlių. Istorijos vadovėlius aptariamuoju laikotarpiu leido 17 leidyklų. 1990–2002 metais istorijos vadovėlių tiražai pradeda mažėti. Tam turėjo įtakos alternatyvių vadovėlių atsiradimas bei mokymo profiliavimas, taip pat mažėjantis vadovėlių leidybos finansavimas. Po 2002 metų pagerėjo istorijos vadovėlių dizainas, spausdinimo kokybė, atsirado vadovėlių serijų. Didelę įtaką istorijos vadovėlių leidybai turėjo ALF parama, ypač programa „Švietimas Lietuvos ateičiai“.Reikšminiai žodžiai: Vadovėliai; Leidyba; Tiražas; Mokyklos; Textbook; Publishing; Run; Schools.

ENThe aim of the article is to analyse the culture of history textbooks of Lithuanian schools of general education of 1990–2002, examine the influence of educational reform and education policy upon the publishing of textbooks, determine the publishers of history textbooks, describe the evolution of publishing of history textbooks and establish achievements and shortcomings of publishing work. Case study was applied for the analysis of publishing of history textbooks when the biggest focus is placed on data analysis and comparison in quality and quantity aspects. Methods of document analysis, qualitative and quantitative data analysis and typology were applied in the analysis. History textbooks published in Lithuania in 1990–2002 can be evaluated in two ways. Some 110 textbooks for history subject (52 titles) for schools of general education were published during the period, an average of 8 history textbooks per year. The majority of the textbooks are original works by Lithuanian authors. Šviesa is the main publishing house of history textbooks, accounting for 61 per cent of all textbooks. History textbooks were published in a total of 17 publishing houses over the said period. In 1990–2002, a decrease in editions of history textbooks was observed due to availability of alternative textbooks, changes in the education system and lower funding of textbook publishing. After 2002, design and printing quality of history textbooks improved, new series of textbooks were launched. This was mainly due to assistance under Open Society Fund programmes.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7467
Updated:
2018-12-20 23:01:07
Metrics:
Views: 55    Downloads: 9
Export: