Perceptions of the self and the other in Lithuanian postcolonial fiction

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Perceptions of the self and the other in Lithuanian postcolonial fiction
In the Journal:
World Literature Today. 1998 Spring, Vol. 72, Issue 2, p. 253 (html)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Postkolonializmas; Ričardas Gavelis; Suvokimas; Pranašumas; žemesnė padėtis; Postcolonialism; Ričardas Gavelis; Perception; Superiority; Inferiority.
Keywords:
LT
Postkolonializmas; Pranašumas; Suvokimas; Žaislai / Toys; žemesnė padėtis.
EN
Inferiority; Perception; Postcolonialism; Superiority.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorė analizuoja postkolonijinio subjekto pasaulio ir savęs suvokimą lietuvių prozoje remdamasi dviem -- pirmąja ir paskutine -- lietuvių rašytojo Ričardo Gavelio trilogijos dalimis -- romanais "Vilniaus pokeris" (1989) ir "Paskutinė žemės žmonių karta" (1995). Straipsnio autorės teigimu, žaislai ir ekipuotė R. Gavelio kūriniuose yra visiškai vakarietiška, bet kadangi pokolonijinis žmogus nebeturi iliuzijų, yra apleistas, atstumtas ir nepasiruošęs tokiam nedideliam Vakarų skirtumui nuo Rytų, jis "turi užaugti" pradedant nuo vaikystės per visus raidos etapus, jog pasiektų tą cinišką, materialistinę "brandą". Šiame procese jis gali tiesiog sunaikinti pasaulį. Jei mums pasiseks, jis pasitrauks iš realybės prieš mus visus sunaikindamas, bet straipsnio autorei atrodo, kad R. Gavelis nori pasakyti, jog jis viską impulsyviai nesirinkdamas savo kelyje nušluos ir nusitemps visus kartu. Straipsnio autorės nuomone, savo trilogijoje R. Gavelis nueina ilgą kelią giliai atverdamas vakariečiams neperprantamą postkolonijinį, posovietinį mąstymą.

ENIn her article the author analyzes the perception of the world and oneself by a post-colonial subject in Lithuanian prose referring to the two parts, the first and the last, of the trilogy by Lithuanian author Ričardas Gavelis, i. e. his novels "Vilniaus Pokeris" (1989) and "Paskutinė Žemės Žmonių Karta" (1995). According to the author of the article the accoutrements in R. Gavelis’s books are completely Western, however, since a post-colonial person is devoid of illusion, is rejected, refused and not ready for such small difference between the East and the West, he “must grow” beginning with his childhood, through all the phases of development, in order to reach the cynical materialistic “maturity”. During the process the person can simply destroy the whole world. If we are lucky, he will retreat from reality before destroying us all, however the author of the article is of the opinion that R. Gavelis wants to tell us that he will sweep everything in his path impulsively and drag everybody down together. In the opinion of the author of the article, in his trilogy R. Gavelis goes great lengths in order to unveil the post-colonial, post-Soviet mentality, which is difficult to understand to the Western man.

ISSN:
0196-3570
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/753
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 26
Export: