Dviese literatūros sūpuoklėse : Kazys Puida ir Vaidilutė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dviese literatūros sūpuoklėse: Kazys Puida ir Vaidilutė
Alternative Title:
Two on a literary swing: Kazys Puida and Vaidilutė
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.
Pages:
183 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — „Laisvės tekančioji saulė“ — Kūrybos pradžia — Rašantieji didžiai vargsta — Kazio Puidos šuolis — „Gyvenimas čia taip atgrįso“ — Vaidilutės proza: nuo melancholiškos meditacijos iki stebėjimo — Puida – leidėjas, vertėjas, kūrėjas — Šeimos drama — Tėviškė — Magnus dux — Epilogas — Santrumpos ir iliustracijų šaltiniai — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Individualizmas; Kazys Puida; Kolektyviniai idealai; Lietuvių literatūra; Modernizacija; Ona Pleirytė - Puidienė-Vaidilutė; Romanas; Tarpukaris; Tautinis atgimimas; Visuomeninis pozityvizmas.
EN
Collective Ideals; Individialism; Interwar; Kazys Puida; Lihuanian literature; Modernisation; National Revival; Novel; Ona Pleirytė - Puidienė-Vaidilutė; Societal Positivism.
Summary / Abstract:

LTKnygoje, remiantis gausia literatūrine, dienoraščių ir laiškų medžiaga atkuriama kūrėjų poros – Kazio Puidos ir Onos Pleirytės-Puidienės – pirmojo lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios“ redakcijos darbuotojų, pirmosios rašytojų šeimos Lietuvoje, gyvenusios XX a. pradžios lietuvių politinio ir kultūrinio gyvenimo sūkuryje, gyvenimo ir kūrybos biografija. Vienuolikoje knygos dalių chronologiškai atpasakojama rašytojų kūrybos pradžia, šeimos gyvenimas Lietuvoje iki Sibiro laikotarpio ir po jo, vaizduojama įnirtinga dviejų kūrybinių egzistencijų grumtis – iki viešų skandalų ir skyrybų, jų skurde paskendusi kasdienybė ir santykių drama. Rašytojų prieškario publicistinius straipsnius, prozos ir dramos kūrinius nutvieskė atbudusios tautos laisvės viltys, demokratijos principų pertvarkanti galia ir kultūrinio švietėjiško darbo entuziazmas. Tačiau po nepriklausomybės atgavimo jaunajai modernistų kartai tai atrodė pereito amžiaus dūsavimai, likę neišgirsti ir nepastebėti. Vienodas dėmesys knygoje tenka tiek rašytojų gyvenimo, tiek kūrybos aptarimui. Atskleidžiama įvairiapusiška K. Puidos vertėjo, leidėjo ir kūrėjo veikla; jis buvo pirmasis lietuvių rašytojas, tapęs vertėju profesionalu, kasmet išversdavęs po 2-3 grožinės literatūros knygas. Paskutiniuose knygos skyriuose, greta stambiausių abiejų rašytojų kūrybinių sumanymų (K. Puidos istorinės kronikos romano „Magnus dux“ ir O. Puidienės tautos ir šeimos epo „Tėviškė“) pasakojama apie niekam nereikalingos, vaikų nesėkmių ir vyro išdavysčių sužlugdytos bejėgės ligonės savijautą, aitrinamą laimingos jaunystės prisiminimų.

ENBased on abundant literary, diary and correspondence material, the book reproduces the biography of life and works of the couple of creators – Kazys Puida and Ona Pleirytė-Puidienė, who worked at the editorial desk of the first Lithuanian daily “Vilniaus žinios” [Vilnius News], and were the first family of writers in Lithuania who lived in the vortex of Lithuanian political and cultural life of the early 20th c. The eleven parts of the book chronologically retell the beginning of the writers’ creative life, the family life in Lithuania before the Siberian period and after it, depict the fierce struggle of two creative existences – to public scandals and divorce, their poor everyday life and the drama of their relationship. The writers’ pre-war publicist articles, prose and drama works were perfused with the awakened hope of freedom of the nation, the reforming power of democratic principles, and the enthusiasm of cultural educational work. However, after independence was regained, the young generation of modernists viewed all this as the sighs of the past century, which remained unheard and unnoticed. Equal attention is paid to the discussion of both the writers’ life and works. The book reveals the versatile activities of Puida as a translator, publisher and creator; he was the first Lithuanian writer who became a professional translator and translated two to three fiction books a year. The last chapters of the book, alongside the major creative plans of both writers (Puida’s historical chronicle novel “Magnus Dux” and Puidienė’s nation and family epic “Tėviškė” [Homeland]), tells about the inner state of an unnecessary helpless ill person, ruined by children’s failures and husband’s infidelity, wounded by recollections of happy youth.

ISBN:
9955475358
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37818
Updated:
2017-10-15 16:52:29
Metrics:
Views: 80
Export: