Vyresniųjų klasių mokinių subjektyvios gerovės komponentų ir sociodemografinių kintamųjų sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyresniųjų klasių mokinių subjektyvios gerovės komponentų ir sociodemografinių kintamųjų sąsajos
Alternative Title:
Relationship between components of subjective well-being and sociodemographic variables in older schoolchildren
In the Journal:
Psichologija. 2010, t. 41, p. 18-32
Keywords:
LT
Mokiniai; Pasitenkinimas gyvenimu; Sociodemografiniai kintamieji; Subjektyvi gerovė.
EN
Life satisfaction; Schoolchildren; Sociodemographic variables; Subjective well-being.
Summary / Abstract:

LTŠiuo tyrimu siekiama atkreipti dėmesį į paauglių subjektyvios gerovės (SG) įvertinimo svarbą ir užpildyti Lietuvoje esamą duomenų apie ją spragą. Tyrimo tikslas – nustatyti vyresniųjų klasių mokinių įvairius SG komponentus ir jų sąsajas su sociodemografiniais kintamaisiais. Įvertinti šie SG komponentai: pasitenkinimas gyvenimu (Cronbacho α = 0,79) ir svarbiomis gyvenimo sritimis – šeima (α = 0,83), mokykla (α = 0,87), draugais (α = 0,83), savimi (α = 0,77), gyvenamąja aplinka (α = 0,82), teigiamas ir neigiamas emocingumas (α = 0,77 ir α = 0,87). Buvo fiksuoti tokie sociodemografiniai kintamieji: amžius, lytis, klasė, gyvenamoji vieta, mokymosi sėkmingumas, šeimos sudėtis, tėvų išsilavinimas ir užimtumas, gaunami pinigai per mėnesį smulkioms išlaidoms. Iš viso apklausti 655 aštuntų, dešimtų ir dvyliktų klasių mokiniai iš 21 bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo mokyklos. Nustatyta, kad vyresniųjų klasių mokiniai pasitenkinimui draugais (4,51–4,93) ir savimi (4,30–4,70) skiria didžiausius, o pasitenkinimui mokykla ir gyvenamąja aplinka – mažiausius (3,20–3,99 ir 3,12–4,21) įverčius. SG komponentų vidurkiai statistiškai reikšmingai nesiskiria tik grupių, sudarytų pagal motinos užimtumą. Labiausiai SG komponentų vidurkiai skiriasi grupių, sudarytų pagal amžių. Nustatytos teigiamos sąsajos tarp SG komponentų ir grupių, sudarytų pagal amžių, gyvenamąją vietą, mokymosi sėkmingumą, šeimos sudėtį, tėvų išsilavinimą, gaunamus pinigus smulkioms išlaidoms per mėnesį, vidurkių. SG komponentų įverčiai didesni aštuntų klasių, kaime gyvenančių, gerai besimokančių mokinių, gyvenančių pilnoje šeimoje, aukštesnio tėvų išsilavinimo, gaunančių nuo 1 lito ir daugiau per mėnesį smulkioms išlaidoms mokinių. [Iš leidinio]

ENThe research is focused on the importance of the adolescents’ subjective well-being (SWB) evaluation and on filling the gap of the lack of relevant data in Lithuania. The aim of the research is to establish elder schoolchildren’s various SWB components and their relationship with the sociodemographic variables. The following SWB components were evaluated: life satisfaction (Cronbach’s α=0.79) and important specific domains: family (α=0.83), school (α=0.87), friends (α=0.83), self (α=0.77), living environment (α=0.82), positive and negative affect (α=0.77 and α=0.87). Also the following sociodemographic variables were measured: age, gender, class, living place, learning success, family composition, parents’ education and employment, and whether pocket-money is received. A total of 655 8th, 10th and 12th formers from 21 general education and vocational training schools were surveyed. Elder schoolchildren gave the highest points for satisfaction with friends (4.51–4.93) and self (4.30–4.70), and the lowest points for satisfaction with school and living environment (3.20–3.99 and 3.12–4.21). No statistically significant differences in SWB components were found among groups according to the mother’s occupation. The means of SWB components mainly differ among groups according to age. A positive relationship was found between SWB components and groups according to age, living place, learning success, family composition, parents’ education and pocket-money. Values of SWB components were higher for 8th formers who live in rural areas, succeed better in learning, live with two parents, whose parents have a higher degree of education, and who receive pocket-money.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25748
Updated:
2020-09-20 18:35:24
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: