Mokslų daktaro kvalifikacijos projektavimas : edukologijos doktorantūros atvejis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslų daktaro kvalifikacijos projektavimas: edukologijos doktorantūros atvejis: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008.
Pages:
191 p. + + 1 kompakt. diskas
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Vytauto Didžiojo universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2008. Bibliografija.
Keywords:
LT
Doktorantūra; Edukologijos mokslo daktaro laipsnis; Doktorantai; Disertacijos.
EN
Doctoral studies; Doctor of Educational Science; Doctoral students; Dissertation.
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Ausrichtung der wissenschaftlichen Doktorqualifikation am beispiel von Promotionsleistungen im Fachbereich Erziehungswissenschaften. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. 50 p
Summary / Abstract:

LTRengiant doktorantūros programas, akcentuojamas tarpdisciplininių studijų organizavimas ir perkeliamų įgūdžių formavimas – taip siekiama patenkinti platesnės darbo rinkos poreikius. Siūloma parengti vienodą Europos aukštojo mokslo kvalifikacijų sistemą ir stiprinti aukštojo mokslo erdvę bendradarbiaujant universitetams. Mokslo kvalifikacijų pripažinimas laikomas viena iš pagrindinių užduočių; akcentuojamos doktorantūros lygio kvalifikacijos, kurios turi būti suderintos su vienoda Europos aukštojo mokslo kvalifikacijų sistema. Pagrindiniu daktarų rengimo komponentu laikoma mokslo pažanga atliekant originalius tyrimus. Kalbant apie mokslininkų rengimą, pasigendama visiems vienodų reikalavimų, daktaro kvalifikacijos lygmens aprašo – dokumentų, kurie galėtų padėti numatyti, kokie gebėjimai jau turi būti įgyti iki doktorantūros studijų pradžios, ir padėtų doktorantams įsivertinti, kokių gebėjimų trūksta ir / ar kokių žinių ir gebėjimų svarbu įgyti siekiant sėkmingai dirbti pasirinktos edukologijos krypties mokslinį darbą. Siekiant didinti sinergiją tarp aukštojo mokslo ir kitų mokslo tyrimų sričių, Bolonijos proceso dokumentuose siūloma mokslų daktaro lygmens kvalifikacijas derinti su bendra Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sistema ir doktorantūros studijų metu taikyti rezultatus akcentuojantį mokymą. Apibrėžiant tyrimo problemą, reikėtų akcentuoti tai, kad integruojantis į Europos struktūras, svarbi yra aukštojo mokslo ir profesinės veiklos sistemos sąveikos analizė, kvalifikacijų ir kompetencijų tyrimų metodologija: ja siekiama apibrėžti mokslų daktaro veiklos sritis ir sudedamąsias kvalifikacijos dalis. Visa tai reikalauja vadovautis bendrais reikalavimais, apibrėžiamais mokslų daktaro kvalifikacijos apraše. Tokio aprašo nebuvimas ir yra pagrindinė tyrimo problema. [...].

ISBN:
9789955124085
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74280
Updated:
2022-01-06 14:56:07
Metrics:
Views: 6
Export: