The Choice of a symbolic codifying work in the history of standard European languages

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Choice of a symbolic codifying work in the history of standard European languages
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrinių kalbų formavimasis Europoje; Kodifikavimas; History of standard European languages; Codification.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kodifikavimas.
EN
Codification; History of standard European languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama bendrinių kalbų kodifikacijos istorija, koncentruojantis ties Europos bendrinėmis kalbomis. Einaras Haugenas skyrė keturis vystymosi stadijas, per kurias "tarmė" tampa bendrine kalba: normos pasirinkimas; formos kodifikacija; funkcijos detalizacija; priėmimas komunikacinėje bendruomenėje. Ankstyvose bendrinių kalbų stadijose pastebimas svyravimas ortografijos, fonologijos, morfologijos ir kitose kalbos lygmenyse. Bendruomenė, kalbanti gimtąja kalba, priima šiuos netolygumus kaip natūralius ir neišvengiamus. Tačiau kiekviena kalba konkrečiu metu pereina kodifikacijos ir standartizacijos periodą, kuomet išsikristalizuoja bendrinė kalba su jos gramatinėmis formomis. Straipsnyje, aptariant skirtingų kalbų kodifikaciją, akcentuojama vidinė kalbos struktūra ir socialinis kodifikacijos aspektas.

ENThe article provides an overview of the history of codification of common languages, giving an emphasis to European common languages. Einar Haugen distinguished four stages of development, during which a dialect becomes a common language: selection of the norm; codification of the form; detailing of the function; accepting within the communication community. In the earlier stages of common languages a fluctuation on the orthography, morphology, phonology and other linguistic levels is noted. A community, speaking in its native language, accepts such uneven aspects as natural and unavoidable. However, each language transits through the codification and standardization period, when the common language crystallizes with its grammatical forms. The article, when discussing codification of different languages, emphasizes the internal language structure and the social codification aspect.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7425
Updated:
2013-04-28 16:36:20
Metrics:
Views: 15
Export: