1918-1940 metų lietuvių literatūros mokslo terminai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1918-1940 metų lietuvių literatūros mokslo terminai: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015.
Pages:
226 p
Notes:
Disertacija rengta 2006-2014 m. Lietuvių kalbos institute. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2015. Bibliografija.
Keywords:
LT
Terminija / Terminology; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Reviews:
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Lithuanian literary terms in 1918-1940. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015. 61 p
Summary / Abstract:

LTPradėtoje kurti Lietuvos Respublikos švietimo sistemoje ir vėliau literatūra buvo vienas svarbiausių humanitarinių lietuviškos mokyklos mokomųjų dalykų, nuo 1922 m. literatūrą lietuviškai buvo galima studijuoti Lietuvos universitete. Literatūros mokymui ir mokymuisi reikėjo sutvarkytos lietuviškos literatūros mokslo terminijos. Šio mokslo terminija tarpukariu buvo tvarkoma ne tik pavieniui, bet ir institucijų lygmeniu – 1921 m. Terminologijos komisija prie Švietimo ministerijos svarstė literatūros mokslo terminus. Disertacijos tikslas – ištirti 1918–1940 m. literatūros mokslo terminų kilmę, sisteminius semantinius santykius, raišką, kaitą, nustatyti terminų likimą. Darbe analizuojami 27 šaltinių (literatūros teorijos ir literatūros istorijos darbų) terminai. Tie terminai yra vadinamosios tekstinės terminų tvarkybos rezultatas, o jų gausą (apie 8000) lėmė tiek gana plati teminė šaltinių aprėptis, tiek terminų sinonimija ir kitoks jų konkuravimas. Atskirai nagrinėjami Terminologijos komisijos (1921–1926) svarstyti literatūros mokslo terminai, nustatomas tos komisijos vaidmuo literatūros mokslo terminologijos istorijoje. Pagrindiniai disertacijos metodai yra aprašomasis analitinis ir gretinamasis; vadovaujamasi opozicijų principu. 1918–1940 m. nuveiktas didžiulis terminologijos darbas – literatūros mokslo terminai buvo plačiai kuriami, vartojami ir net organizuotai tvarkomi valstybės mastu. Tas darbas turi išliekamąją vertę – nemažai terminų tebėra vartojami ir sudaro dabartinės literatūros mokslo terminijos pamatą.Reikšminiai žodžiai: Literatūros terminologija; Terminologija; Terminai ir frazės; Literary terminology; Terminology; Terms and phrases.

ISBN:
9786094111402
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73358
Updated:
2022-01-15 15:28:22
Metrics:
Views: 19
Export: