Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimas (draudiko atsakomybę lemiantys veiksniai)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimas (draudiko atsakomybę lemiantys veiksniai)
Alternative Title:
Factors determining mandatory civil liability insurance of health institutions (factors determining insurer’s liability)
In the Journal:
Justitia. 2005, Nr. 2, p. 65-74
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Sveikata / Health; Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTViena iš priemonių, užtikrinančių efektyvų ir greitą žalos paciento sveikatai atlyginimą, kartu sušvelninančių gydytojų ir pacientų tarpusavio santykius, yra privalomo gydytojų civilinės atsakomybės draudimo įtvirtinimas Lietuvoje. Sveikatos priežiūros įstaigų privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą reglamentuoja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymas, Draudimo įstatymas, Civilinis kodeksas, Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo tvarka. Atsižvelgiant į šios temos aktualumą ir naujumą Lietuvoje, šiame straipsnyje pateikiamas sisteminis minėtų teisės normų įvertinimas, pabrėžiant poreikį sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimo sistemą nustatančias teisės normas aiškinti, atsižvelgiant į gydytojų veiklos teisinio reguliavimo principus tam, kad būtų išvengta gydytojų, medicinos įstaigų ir draudimo kompanijos nepagrįsto teisinės atsakomybės išplėtimo ar susiaurinimo. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, civilinės atsakomybės draudimo ir pacientams padarytos žalos atlyginimo bylose, straipsnyje atskleidžiami pagrindiniai gydytojų civilinės atsakomybės draudimo teisinio reglamentavimo teoriniai ir praktiniai aspektai, pirmiausia, aptariant pačios civilinės atsakomybės draudimo, kaip vienos iš draudimo sutarties rūšies, teisinio reguliavimo ypatumus, galiausiai apžvelgiant, kaip pačios gydytojų profesinės veiklos ir jų atsakomybės už pacientams padarytą žalą specifika pasireiškia gydytojų civilinės atsakomybės draudimo atveju. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinė atsakomybė; Atsakomybė už žalą sveikatai; Civilinės atsakomybės draudimas; Draudimo sutartys; Privalomas draudimas; Draudiko atsakomybė; Žala; Atlyginimas; Pacientų teisės; Sveikatos priežiūra.

ENOne of the measures ensuring effective and quick compensation of damages caused to the patient, improving the relations between physicians and patients is the enforcement of mandatory civil liability of physicians in Lithuania. The mandatory civil liability insurance of health establishments is regulated by the Law on the Rights of Patients and Compensation of Damage to their Health, Law on Insurance, Civil Code and the Procedure of Mandatory Civil Liability Insurance. Taking into account the relevance and novelty of the topic in Lithuania, the article provides a systemic assessment of the said legal norms, highlighting the need to explain the legal norms regulating the system of civil liability insurance of health establishments, bearing in mind the principles of legal regulation of physicians’ operation to avoid possible ungrounded expansion or limitation of civil liability of physicians, health establishments and insurance companies. Taking into account the case-law of the Supreme Court of Lithuania with regard to cases of civil liability insurance and compensation of damages to the health of patients, the article examines the key theoretical and practical aspects of civil liability insurance of physicians, primarily describing the specific nature of civil liability insurance as one type of insurance and finally making an overview of how the specifics of professional operation of physicians and their liability to patients shows with respect to civil liability in the event of insurance.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/728
Updated:
2013-04-28 15:21:07
Metrics:
Views: 34
Export: