XVII-XVIII a. Jėzaus prie stulpo atvaizdai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVII-XVIII a. Jėzaus prie stulpo atvaizdai Lietuvoje
Alternative Title:
Representation of Christ at the Column in 17th-18th century Lithuanian art
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 35, p. 89-98. Pirmavaizdis ir kartotė : vaizdinių transformacijos tyrimai
Keywords:
LT
18 amžius; Eišiškės; Valkininkai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Ikonografija / Iconography; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami dabartinės Lietuvos teritorijoje išlikę XVII–XVIII a. Jėzaus prie stulpo paveikslai. Tai buvę altorių atvaizdai iš Vilniaus Šv. Dvasios, Tabariškių, Vadaktėlių, Valkininkų, Eišiškių ir kt. bažnyčių. Pirmiausia apžvelgiama šio ikonografinio tipo raida, kokią įtaką jai darė Jeruzalėje ir Romoje saugomos Kristaus plakimo stulpo relikvijos. Publikacijoje ne tik gilinamasi į paveikslų atsiradimo aplinkybes, bet ir siekiama juos ikonografiškai tipologizuoti, bandoma nustatyti jų tarpusavio sąsajas originalo–kopijos aspektu bei atrasti savitumų lyginant su Lenkijoje esančiais atvaizdais. Straipsnyje taip pat aptariama, kokios vienuolijos ir dėl kokių priežasčių skatino Jėzaus prie stulpo atvaizdų plitimą Lietuvoje. Raktažodžiai: Jėzus Kristus, Jėzus prie stulpo, baroko dailė, ikonografija.Reikšminiai žodžiai: Jėzus prie kolonos; Baroko dailė; Ikonografija; Jesu Christ; Christ at the Column; Baroque art; Iconography.

ENThe article analyses paintings of “Jesus at the Pillar” of the 17th-18th century that have survived in Lithuania. These are images from Vilnius Church of the Holy Spirit, and Tabariškiai, Vadaktėliai, Valkininkai, Eišiškės and other churches. First of all the development of this iconographical type, the influence that the relics of Jesus flagellation pillar stored in Jerusalem and Rome made on it are reviewed. The article does not only go deeper into the circumstances of appearance of paintings but also seeks to make their iconographical typology, tries to establish their interrelation from the aspect of the original-a copy and to find peculiarities when comparing them with the images found in Poland. The article also discusses what friaries and for what reasons encouraged the spread of images of “Jesus at the Pillar” in Lithuania.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7262
Updated:
2018-12-17 11:20:34
Metrics:
Views: 43    Downloads: 10
Export: