Švč. Mergelės Marijos paveikslas Žemaičių Kalvarijoje. Kilmės ir pirmavaizdžio klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švč. Mergelės Marijos paveikslas Žemaičių Kalvarijoje. Kilmės ir pirmavaizdžio klausimai
Alternative Title:
Our Lady of Samogitian Calvary. An analysis of the origin and prototype
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 35, p. 79-87. Pirmavaizdis ir kartotė : vaizdinių transformacijos tyrimai
Keywords:
LT
17 amžius; Bubiai; Italija (Italy); Kalvarija; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Žemaičių Kalvarija; Lietuva (Lithuania); Ikonografija / Iconography; Religinis menas / Religious art; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTNors Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos paveikslas yra vienas žymiausių ir seniausių Lietuvoje garbinamų Dievo Motinos atvaizdų, istoriniai duomenys apie jį labai menki ir gana nepatikimi. Paveikslas nuo 2003 m. buvo tyrinėjamas ir restauruojamas Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre Vilniuje. Restauratorių dėka atsirado unikali galimybė daugiau sužinoti apie šį garsų, tačiau lig šiol aptaisų slepiamą paveikslą. Taip pat iškilo būtinybė peržiūrėti istorinius duomenis ir galbūt įvardyti galimą maloningojo paveikslo pirmavaizdį. Paveikslo atsiradimo dominikonų vienuolyne aplinkybės buvo žinomos vien iš legendos, kuri pasakojo, kad jį iš Romos 1642-1643 m. atvežė dominikonas Petras Puhačevskis, vėliau tapęs Žemaičių Kalvarijos vienuolyno prioru. XVII a. pr. sukurtas Žemaičių Kalvarijos paveikslas laikytinas vienu seniausių Neapolio Madonna del Carmine atvaizdų Lenkijos ir Lietuvos dailėje. Sunku pasakyti, ar jis tapytas pagal Neapolyje esantį kūrinį, ar remiantis kuria nors tikslia jo kartote. Nesunku pastebėti, kad palyginti su kitomis kopijomis, tai labai tikslus ir detalus pirmavaizdžio pakartojimas. Linkstama manyti, kad paveikslas buvo nutapytas Italijoje. Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelė Marijos paveikslą reikėtų vertinti kaip iškilų religinės kultūros reiškinį, siejant jį su bendru potridentinės epochos katalikiško pamaldumo kontekstu. Ryškėjanti jo kilmės bei atsiradimo Žemaitijos dominikonų vienuolyne aplinkybių visuma, kulto istorija atskleidžia tikrąją maloningojo Žemaičių Kalvarijos paveikslo vertę.Reikšminiai žodžiai: Ikonografija; Stebuklingieji paveikslai; Žemaičių Kalvarija; Dominikonai; Sakralinė dailė; Karmelitai.

ENEven though Žemaičių Kalvarija Holy Virgin Mary painting is one of the best known and long adored images of Our Lady in Lithuania, there is only scarce and unreliable historical data on it. Since 2003, the painting has been examined and restored at the Pranas Gudynas center for restoration of museum values in Vilnius. Thanks to restorers, there appeared a unique opportunity to know more about this famous – yet, until now hidden in casings – painting. Also, there appeared a necessity to review historical data and maybe identify a possible prototype of the painting. The circumstances surrounding appearance of the painting in a Dominican monastery were known only from a legend, which stated that it was brought from Rome in 1642-1643 by a Dominican Petras Puhačevskis, who went on to become a prior Žemaičių Kalvarija monastery. Created in the beginning of XVII c., Žemaičių Kalvarija painting is considered to be one of the oldest Naple Madonna del Carmine images in Polish and Lithuanian art. It is difficult to tell, whether it was painted on the basis of the image located in Naples, or using one of its precise repetitions. It is not difficult to note that in comparison with other copies, it is a very precise and detailed repetition of a prototype. Observers are inclined to think that the painting was painted in Italy. The painting of Žemaičių Kalvarija Holy Virgin Mary should be evaluated as a prominent phenomenon of religious culture, and connected to the general context of post-tridental period Catholic piety. Emerging circumstances of its origins and appearance in a Dominican monastery, a history of the cult reveal the true value of the blessed Žemaičių Kalvarija painting.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7261
Updated:
2018-12-17 11:20:34
Metrics:
Views: 44    Downloads: 3
Export: