Basųjų karmelitų dailė ir architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Basųjų karmelitų dailė ir architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: disertacija
Alternative Title:
Art and Architecture of Discalced Carmelites in the Grand Duchy of Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
200 p., [114] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 1999. Bibliografija.
Keywords:
LT
18 amžius; 17 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės basųjų karmelitų vienuolijos kultūriniam palikimui, jo genezės ir paplitimo nušvietimui, atskirų paminklų ryšių su ordino dvasinio gyvenimo tradicija nagrinėjimui. Nemažas vaidmuo skiriamas vienuolijos raštijai kaip vienuolyno meninės aplinkos dvasiniam ir intelektualiniam pagrindui, fonui ir turiniui. Aptariant vienuolijos architektūrinį paveldą nustatyta, kad ankstyvoji basųjų karmelitų architektūra artima jos itališkiesiems provaizdžiams, o XVII a. antrosios pusės ir XVIII a. statybos tapo mažiau priklausomos nuo tradicinių vienuolijos modelių bei principų. Darbe ikonografiniu metodu apžvelgti Kristaus, Švč. Mergelės Marijos ir ordino steigėjos šv. Teresės atvaizdai, buvę ar tebesantys LDK basųjų karmelitų bažnyčiose. Patikslintos jų atsiradimo istorinės aplinkybės, menotyros akiratin įvesti nauji eilės paminklų egzistavimo faktai. Atrasti Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios sieninės tapybos grafiniai pirmavaizdžiai ir rekonstruota viso ansamblio ikonografinė programa. [Iš leidinio]

ENThe paper is dedicated to the cultural heritage of the Discalced Carmelites’ order, its genesis and spread exploration and analysis of individual monuments’ relations with the traditions of the order’s spiritual life. Order’s writing played a leading role in laying spiritual and intellectual foundations for the creative environment of the monastery. While discussing the order’s architectural heritage it was determined that early Discalced Carmelites’ architecture is related to its Italian traditions, but architecture of the second half of the 17th and 18th c. became less dependent on traditional order’s models and principles. Using iconographic method this paper reviews portraits of Christ, Holy Virgin Mary and the founder of the order St. Teresa that were or still are in the Discalced Carmelites’ churches of the GDL. Historical circumstances of their appearance are specified, and new facts on a number of monuments are brought into the context of art criticism. Primary graphic images of wall paintings of Vilnius St. Teresa church were found and iconographic programme of the whole set was reconstructed.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11349
Updated:
2022-02-07 20:09:30
Metrics:
Views: 12
Export: