Kelionė į Italiją : 1575 metų dienoraštis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Kelionė į Italiją: 1575 metų dienoraštis
Editors:
Ulčinaitė, Eugenija, vertimas, komentarai [trl, cwt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2001.
Pages:
63 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Boruta, Jonas. Kardinolas Jurgis Radvila tarp kitų lietuvių kilmės kardinolų. — Ulčinaitė, Eugenija. Kardinolas Jurgis Radvila: dvasininkas, politikas, literatas — Rutkovska, Kristina. Stan współczesny gwar polskich na Litwie. — Karaś, Halina. Język polski na kowieńszczyźnie - sytuacja, zmiany, stan na początku XXI wieku. — Kardelis, Vytautas. Języki i ich funkcjonowanie na terenie Litwy wschodniej. — Rutkovska, Kristina. Kim ja jestem i jaki jest mój język? Wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach mieszkańców polskich wsi na Litwie. — Kalėdienė, Laima. Sociolingwistyczne aspekty wartościowania języka przez mieszkańców Dzukii. — Ušinskienė, Viktorija. Podstawowe etapy kształtowania się polszczyzny północnokresowej (w świetle dotychczasowych badań). — Karaś, Halina. Specyfika gwar polskich na kowieńszczyźnie na tle innych odmian polszczyzny na Litwie. — Rutkovska, Kristina. Gwary polskie na obszarze smołwieńskim na Litwie: zasięg występowania, sposoby funkcjonowania, cechy językowe. — Kardelis, Vytautas. Slawizmy w języku litewskim: historia badań i perspektywy.— Ušinskienė, Viktorija. Archaizmy leksykalne w polszczyźnie północnokresowej. — Rutkovska, Kristina. Lituanizmy leksykalne w gwarach polskich na Litwie: stan badań, typologia, sposoby adaptacji. — Rieger, Janusz. Białorutenizmy i rusycyzmy w gwarach polskich na Litwie. — Rutkovska, Kristina. Obrzędy zimowe na wileńszczyźnie. — Barkauskaitė, Giedrė. Wpływy obce na litewski folklor taneczny. — Rutkovska, Kristina. Tekst rytualny w sytuacji wielokulturowości i wielojęzyczności. — Ragaišienė, Vilija. Gwary litewskie z okolic Puńska i Sejn: wpływy języka polskiego na system akcentuacyjny rzeczowników. — Mikulėnienė, Danguolė. Multimodalny model badań nad gwarami: możliwości badań wariantywności lokalnego języka polskiego na Litwie.
Keywords:
LT
Elžbieta Šidlovecka; J ėzuitų Ordinas; Jurgis Radvila, 1556-1600; Mikalojus Radvila Juodasis, 1515-1565 (Nicholas Radziwill the Black; Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Czarny); Italija (Italy); Lenkija (Poland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Kolegijos / Colleges; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTTai lotyniškai parašyto istorinio šaltinio publikacija, pateikiant tiek lotyniškąjį tekstą, tiek jo vertimą į lietuvių kalbą. Jurgis Radvila, 1574 m. paskirtas Vilniaus katalikų vyskupu, 1575 m. spalio 11 d. išvyko į Romą papildomai studijuoti, nes tokia buvo popiežiaus sąlyga. Su palydovais išvykęs kiekvieną dieną Jurgis Radvila savo dienoraštyje kruopščiai žymėjo kelionės maršrutą: kada iš kur išvyko, kada kur atvyko, kur nakvojo, pusryčiavo ar pietavo, su kokiais žmonėmis susitiko, kokias bažnyčias ar kitus dėmesio vertus objektus aplankė. Tai ir sudaro pagrindinį jo dienoraščio užrašų turinį. Kelionės dienoraštis baigiamas 1575 m. gruodžio 7 d. įrašu, kuriame aprašo savo viešnagę Padujos mieste. Dienoraščio rankraštis (kopija) saugomas Krokuvos Čartoriskių bibliotekoje. Pirmą kartą jį publikavo lenkų istorikas Henryk Barycz 1935 m. Vertimą iš lotynų kalbos į lietuvių parengė profesorė Eugenija Ulčinaitė, kuri ne tik parašė komentarus, bet ir antrąjį įvadini straipsnį: "Kardinolas Jurgis Radvila: dvasininkas, politikas, literatas". Jame pateikiamos J. Radvilos biografinės žinios, aptariamas jo rašyto kelionės dienoraščio turinys ir reikšmė. J. Radvila laikomas itineristikos pradininku Lietuvoje. Pirmąjį įvadinį straipsnį parašė vyskupas Jonas Boruta SJ: "Kardinolas Jurgis Radvila tarp kitų lietuvių kilmės kardinolų". Jame paaiškinama kokią vietą Katalikų Bažnyčioje užima vyskupai, arkivyskupai ir kardinolai. Lietuvių ar lietuvių kilmės kardinolų buvo nedaug, o Jurgis Radvila juo tapo 1583 m. Knygoje pateikiamas Jurgio Radvilos atvaizdas ir keletas kitų iliustracijų.Reikšminiai žodžiai: Elžbieta Šidlovecka; Italija (Italy); Itinerarium; J ėzuitų Ordinas; Jurgis Radvila, 1556-1600; Katalikų bažnyčia; Kelionė į Italiją 1575 metų dienoraštis; Leipcigo universitetas; Lenkijos - Lietuvos valstybė; Mikalojus Radvila Juodasis, 1515-1565 (Nicholas Radziwill the Black); Paduja; Venecija; Vilniaus jėzuitų kolegija; " Diary of a trip to Italy in 1575"; Catholic Church; Elzbieta Szydlowiecka; Italy; Itinerarium; Jerzy Radziwill; Jesuit Order; Jesuit college Vilnius; Jurgis Radvila; Mikolaj "the Black" Radziwill; Padua; The University of Leipzig; Venezia.

ISBN:
9986669200
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72539
Updated:
2020-05-05 08:42:06
Metrics:
Views: 129
Export: