Jadvyga Čiurlionytė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jadvyga Čiurlionytė
Editors:
Burkšaitienė, Laima, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006.
Pages:
502 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Sudarytojos žodis — Laiškai — Dienoraščio fragmentai — Pokalbiai — Atsiminimai — In Memoriam — Priedai.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pasakojama apie Jadvygą Čiurlionytę - garsiosios Čiurlionių šeimos atstovę, etnomuzikologę - liaudies dainų rinkėją ir skelbėją, mokslininkę, pedagogę, atsiminimų apie brolį M. K. Čiurlionį autorę, jo kūrybos propaguotoją. Jadvygos Čiurlionytės etnomuzikologiniai darbai tapo klasika, yra gerai žinomi, vertinami ir naudojami. Tai - lietuvių etnomuzikologijos pradžia, jos aukso fondas, tolesnių tyrinėjimų pamatas. Tuometinėje Vilniaus konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) J. Čiurlionytės įkurtas Liaudies muzikos kabinetas išaugo į Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrių ir Etnomuzikologijos katedrą. Jų darbuotojai ir studentai kasmet vyksta į J. Čiurlionytės pradėtas organizuoti folklorines ekspedicijas po visą Lietuvą, rengia jai skirtas respublikines ir tarptautines konferencijas, seminarus. Jadvyga Čiurlionytė taip pat daug nusipelnė lietuvių muzikinei kultūrai - suredagavo brolio M. K. Čiurlionio muzikinės kūrybos palikimą ir išleido atsiminimus apie jį, paskelbė nemažai straipsnių ir recenzijų įvairiomis temomis. Žinome ją ir kaip kompozitorę, sukūrusią vaikams skirtų pjesių fortepijonui, dainų pagal įvairių poetų tekstus, subalsavusią liaudies melodijų. Iš knygoje skelbiamo J. Čiurlionytės epistolinio palikimo, dienoraščių fragmentų, pokalbių ir amžininkų atsiminimų atsiskleidžia ne tik įvairiapusė mokslininkės asmenybė, gyvenimo būdas, pažiūros, bet ir susidaro išsamus XX a. Lietuvos kultūrinio gyvenimo vaizdas.Reikšminiai žodžiai: Etnomuzikologija; Lietuvių liaudies dainos.

ENThe book is dedicated to Jadvyga Čiurlionytė, a representative of the famous Čiurlionis family, ethno-musicologist, collector and publisher of folk songs, scientist, pedagogue, the author of memoirs of her brother M. K. Čiurlionis and promoter of his art. The ethno-musicologist works of Jadvyga Čiurlionytė became well-known, highly valued and widely used classics. Her works are the origins of ethno-musicology, its golden crates and the framework for further research. The Folk Music Cabinet, founded by J. Čiurlionytė in the Vilnius Conservatoire (presently – the Lithuanian Academy of Music and Theatre) has grown into the Department of Ethno-Musicology of the Institute of Musicology. Each year the students and employees of the department go to the folklore expeditions around the entire country, which were started by J. Čiurlionytė, organize republican and international conferences and seminars. Jadvyga Čiurlionytė has also earned significant merit to Lithuanian musical culture – she edited the musical heritage of her brother M. K. Čiurlionis and published the memoirs about him, wrote plenty of articles and reviews on different subjects. She is also known as a composer of piano pieces for children, songs to different poets’ texts, voicer of lots of folk melodies. The epistolary heritage of J. Čiurlionytė, fragments of her diaries, conversations and reminiscences of her contemporaries, published in the book reveal not only the personality, the way of life and viewpoints of this prominent scientist, but also give a picture of Lithuanian culture life in the 20th century.

ISBN:
9789986503668
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7236
Updated:
2013-04-28 16:34:25
Metrics:
Views: 112
Export: