Балис Сруога – первый переводчик поэзии Анны Ахматовой

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Балис Сруога – первый переводчик поэзии Анны Ахматовой
Alternative Title:
  • Balys Sruoga – the first translator of Anna Akhmatova’s poetry
  • Balys Sruoga – pirmasis Anos Achmatovos poezijos vertėjas
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2019, t. 61 (2), p. 23-35. Rusistica Vilnensis
Keywords:
LT
Balys Sruoga; Ana Achmatova; Simbolizmas; Sergejus Prokofjevas; Vertimas; Muzikalumas.
EN
Balys Sruoga; Anna Akhmatova; Symbolism; Sergei Prokofiev; Translation; Musicality; Equirhythmicity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami rašytojo Balio Sruogos atlikti Anos Achmatovos eilėraščių vertimai bei jų kūrimo istorija. Trys Sruogos išversti Achmatovos eilėraščiai, skirti lietuvių autoriaus kūrybiniam vakarui Maskvoje, yra pirmi rusų poetės vertimai į lietuvių kalbą. Vertėją sudomino tie Achmatovos, kaip rusų modernizmo atstovės, eilėraščiai kurie pasižymėjo ne tiek postsimbolistiniais bruožais, kiek simbolistiniais nes tai atitiko lietuvių vertėjo kūrybinius interesus. Straipsnyje pirmą kartą atlikta lyginamoji vertimų ir muzikinių tekstų analizė atsižvelgiant į tai, kad versdamas rusų poetės eilėraščius Sruoga rėmėsi ir kompozitoriaus Sergejaus Prokofjevo muzikine jų adaptacija vokaliniame cikle. [Iš leidinio]

ENThe article considers both the history of the creation of translations of the writer Balis Sruoga, who translated poems by Anna Akhmatova, and the translations themselves. Three verses translated by Sruoga were intended for the creative evening of the Lithuanian author in Moscow and are the first transcriptions of the Russian poet into Lithuanian. Akhmatova’s poems were part of the creative interests of the Lithuanian translator as the work of a representative of Russian modernism, not so much as a post-Symbolic plan, but rather a symbolic one. For the first time, taking into account the fact that Sruoga relied on the verbal texts of Akhmatova and their musical adaptation’s by the composer Sergei Prokofiev when translating, the analysis of the equirhythmic correspondence of the translations to the original is proposed. [From the publication]

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
  • Balys Sruoga: tarp tradicijos ir modernumo / Gabija Bankauskaitė-Sereikienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 213 p.
  • Jadvyga Čiurlionytė / sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. 502 p.
  • Lietuvos muzikos istorija. Kn. 1, Tautinio atgimimo metai, 1883-1918 / sudarytoja ir ats. redaktorė Dana Palionytė-Banevičienė. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002. 481 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83849
Updated:
2020-04-11 14:49:01
Metrics:
Views: 61
Export: