Socialinis verslas: kūrimo ir plėtros poreikiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis verslas: kūrimo ir plėtros poreikiai
Alternative Title:
Social business: the creation and development needs
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2017, Nr. 1/2, p. 64-81
Summary / Abstract:

LTŠiame teorinio pobūdžio straipsnyje yra nagrinėjami socialinio verslo bei jo kūrimo ir plėtros klausimai. Detaliai aptariamos aktualios socialinio verslo kūrimo ir plėtros problemos. Detaliai apibūdinta socialinio verslo esmė, apibrėžtos svarbiausios sąvokos. Atskleistas socialinio verslo, jo kūrimo ir plėtros vaidmuo šiuolaikinės visuomenės gyvenime. Parodytas socialinio verslo, jo kūrimo ir plėtros procesų reikšmingumas ir svarba šiuolaikinių harmonijos ir darnos bei tvarumo siekių kontekste. Detaliai apibūdinti socialinio verslo, jo kūrimo ir plėtros principai bei dėsningumai. Atskleistas globalizacijos, žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo, Europos integracijos ir Europos Sąjungos raidos procesų poveikis socialiniam verslui ir jo kūrimui bei plėtrai. Išryškinti mokslinių tyrimų, skirtų socialiniam verslui ir jo kūrimui bei plėtrai, prioritetai. [Iš leidinio]

ENThis theoretical article dealt with social business and its creation and development processes. Current problems of the creation and development of social business are discussesd in details. The essence of social business is described in detail, main fundamental notions are defined. The role of the social business and its creation and development in the life of contemporary society is revealed. Importance and significance of the social business and its creation and development processes in the context of contemporary aspirations of the harmony and sustainability are displayed. The principles and regularities of the creation and development of social business are described in details. The impact of the processes of globalization, knowledge-based society and knowledge economy creation, of the processes of European integration and the European Union’s development on the social business and its creation and development is revealed. Priorities of the scientific research on the social business and its creation and development are described. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72156
Updated:
2018-07-26 13:28:59
Metrics:
Views: 31
Export: