Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka : studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka: studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku
Publication Data:
Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014.
Pages:
341 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Aleksandras, 1461-1506 (Aleksandras II, Aleksandras Jogailaitis, Alexander Jagiellon); Kunigaikščio dvaras; Ponų taryba; Valstybės pareigūnai; Kanceliarija; Politinis elitas; Katalikų bažnyčia; Stačiatikių bažnyčia; Miestai; Grand Duke of Lithuania Aleksandr; Estate of the duke; Councel of lords; Officers of state; Chancellery; Elite of politics; Catholic church; Orthodox church; Towns.
Contents:
Wprowadzenie — Rozdział I. Kancelaria litewska w czasach Aleksandra: 1. Miejsce kancelarii w praktyce prawnej i politycznej państwa; 2. Personel kancelarii; 3. Dokumenty kancelarii litewskiej — Rozdział II. Ustrój wewnętrzny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Administracja i prawo: 1. Zagadnienie podziałów wewnętrznych Wielkiego Księstwa Litewskiego; 2. Przywileje ziemskie — Rozdział III. Urzędnicy: 1. Urzędniczy charakter elity litewskiej; 2. Panowie rada; 3. Kniaziowie dzielnicowi; 4. Typy karier możnowładczych; 5. Michał Gliński-opozycja w radzie panów — Rozdział IV. Rozdawnictwo dóbr ziemskich: 1. Województwo wileńskie; 2. Ziemia żmudzka; 3. Ziemie południowo-ruskie (Wołyń, Podole i ziemia kijowska); 4. Ziemia połocka; 5. Ziemia witebska; 6. Uwagi końcowe — Rozdział V. Polityka wyznaniowa: 1. Kwestia wyznaniowa w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV wieku; 2. Organizacja Kościoła katolickiego w Wielkim Księstwie Litewskim; 3. Nadania i przywileje dla Kościoła prawosławnego; 4. Próba zaprowadzenia jedności wyznaniowej w państwie — Rozdział VI. Miasta i skarbowość: 1. Typy osiedli miejskich. Prawa miejskie; 2. Sieć miejska; 3. Przywileje na prawa miejskie; 4. Dochody skarbu — Rozdział VII. Dwór litewski Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506): 1. Osoby tworzące świtę i pełniące służbę na dworze; 2. Pracownicy i służba dworska; 3. Dwór wielkiej księżnej Heleny; 4. Finanse dworu litewskiego — Rządy Aleksandra Jagiellończyka (Próbapodsumowania) — Aneks: 1. Urzędnicy; 2. Dworzanie — Wykaz częściej używanych skrótów — Bibliografia.
Keywords:
LT
Dvarai / Manors; Kanceliarija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Ponų taryba; Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church; Valstybės pareigūnai; Socialinė istorija / Social history.
ISBN:
9788378892847
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72101
Updated:
2022-01-14 19:21:12
Metrics:
Views: 143
Export: