Mokytojų organizavimo kompetencijos raiška edukacinėje praktikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų organizavimo kompetencijos raiška edukacinėje praktikoje
Alternative Title:
Expression of teachers' organizational competency in educational practice
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 81, p. 42-46
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokytojai; Organizavimo kompetencija; Teacher; Organizational competency.
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Organizavimo kompetencija.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinės besikeičiančios visuomenės spartėjantys pasikeitimai meta iššūkį mokytojams, jų pedagoginėms kompetencijoms. Pedagogo organizavimo kompetencija yra viena iš svarbiausių mokytojų pedagoginių kompetencijų, lemiančių kokybišką ugdymo proceso rezultatyvumą. Tinkamas ugdymo proceso organizavimas užtikrina sėkmingą ugdymo tikslų realizavimą. Šio straipsnio tikslas – palyginti skirtingų edukacinės praktikos dalyvių (mokytojų, mokyklų vadovų, mokinių ir studentų) nuostatas mokytojų edukacinės veiklos organizavimo kompetencijos atžvilgiu. Tyrimo metodai: 1) mokslinės literatūros analizė, 2) anketinė apklausa, 3) statistinė tyrimo duomenų analizė. Mokytojų edukacinės veiklos organizavimo kompetencijos sampratai atskleisti atlikti du tyrimo etapai. Pirmajame etape respondentai išreiškė nuostatas mokytojo pedagoginių kompetencijų atžvilgiu, o antrajam analizės etapui pasirinktos palankiausiai vertintos kompetencijos. Tyrimo rezultatai parodė, kad aukščiausiais rangais vertintų kompetencijų grupėje studentai žemiausiu rangu vertino organizavimo kompetenciją. Studentų ir mokinių vertinimai organizavimo kompetencijos atžvilgiu labiausiai sutampa. Mokyklų vadovai organizavimo kompetenciją visų pedagoginių kompetencijų tarpe vertina kaip antrą pagal svarbą, prioritetą palikdami tik metodinei. Mokytojų ir mokyklų vadovų organizavimo kompetencijos vertinimai artimiausi. Studentų požiūrį į mokytojų edukacinės veiklos organizavimo kompetenciją derėtų keisti pedagoginėse studijose, siekiant jį priartinti prie edukacinės praktikos patirties turinčių mokyklų vadovų požiūrio. [Iš leidinio]

ENThe rapid political, economic, social and organisational changes, development of information and communication technologies and globalisation challenge contemporary people. Only constant improvement gives people an opportunity to adapt to the constantly changing information world. The state of education is also changing according to these alterations. Nowadays, rapid and integrated development of the world challenges trainers of teachers and their pedagogical competences. A teacher’s organisational competence is one of the most important competences in a teacher’s profession, also determining the quality of the educational process. Proper organisation of the educational process ensures successful realisation of educational objectives. The aim of the article is to compare the attitudes of teachers, schoolchildren, school principals and students towards organisational competences and to find out whether future teachers’ attitudes towards organisational competences differ from the ones of other participants of education. Results of the study indicated that students gave the lowest evaluation to organisational competences in the set of overall competences with the highest ranges among other groups of respondents. The evaluations of students (45.2 per cent) and schoolchildren (50.4 per cent) were the most similar. Principals of schools (67.3 per cent) listed organisational competences as the second most important competence, leaving the first place to methodological competence. Teachers placed organisational competence into the third place. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Europinės švietimo dimensijos kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi veiksnys Lisabonos strategijos kontekste / Renaldas Čiužas, Mindaugas Briedis, Vilija Adaškevičienė. Mokytojų ugdymas. 2005, Nr. 4, p. 16-23.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7194
Updated:
2018-12-20 23:10:47
Metrics:
Views: 54    Downloads: 14
Export: