Sutrikusio regėjimo paauglių interpersonalinių įgūdžių raiškos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Sutrikusio regėjimo paauglių interpersonalinių įgūdžių raiškos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of interpersonal skills of visually impaired teenagers
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 8, p. 40-57
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Specialusis ugdymas / Special education; Sutrikimai / Disorders.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo problema, kaip svarbi asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlyga. Remiantis tyrimo duomenimis, lyginamuoju aspektu analizuojami sutrikusio regėjimo paauglių, besimokančių specialiosiose ir bendrojo lavinimo mokyklose, interpersonalinių (kontakto užmezgimo, verbalinio ir neverbalinio kontakto, tarpusavio sąveikos sukūrimo ir konfliktų sprendimo) įgūdžių ypatumai bei išryškinami tie įgūdžiai, kurių daugiausia stokoja tiriamieji. Nustatyta, kad sutrikusio regėjimo paauglių interpersonalinių įgūdžių lygis nėra pakankamas. Pusė šių paauglių turi sunkumų užmegzdami kontaktą, o trečdaliui jų, integruotų į bendrojo lavinimo mokyklas, ir daugiau nei pusei, besimokančių specialiosiose mokyklose, sunku palaikyti verbalinį bei neverbalinį kontaktą, pasiekti tarpusavio sąveikos bei spręsti konfliktus. Paaugliai turi sunkumų palaikydami tarpusavio sąveiką ir spręsdami konfliktus. Ugdant sutrikusio regėjimo paauglių interpersonalinius įgūdžius, itin svarbu mokyti juos užmegzti kontaktą su kitais, palaikyti verbalinį ir neverbalinį kontaktą bei kurti tarpusavio sąveiką ir spręsti konfliktus. Ypač svarbu plėtoti šiuos įgūdžius tarp specialiųjų mokyklų sutrikusio regėjimo paauglių. Specialiųjų mokyklų paauglių neverbalinio kontakto įgūdžiai yra silpniau išplėtoti nei kiti interpersonaliniai įgūdžiai, o paauglių, integruotų į bendrojo lavinimo mokyklas, kontakto užmezgimo įgūdžiai.Reikšminiai žodžiai: Interpersonaliniai įgūdžiai; Konfliktų sprendimo įgūdžiai; Kontakto; Kontakto užmezgimas; Paaugliai; Sutrikusio regėjimo; Sutrikusio regėjimo paaugliai; Tarpusavio sąveikos sukūrimas; Tarpusavio sąveikos sukūrimo; Užmezgimo, verbalinio ir neverbalinio kontakto; Verbalinis ir neverbalinis kontaktas; Conflicts handling; Contact establishing; Contact skills establishing; Creation of; Creation of interaction; Interaction and conflicts handling; Interpersonal skills; Non-verbal contact; Verbal and non-verbal contact; Verbal contact; Visually impaired teenagers.

ENThe problem of training social skills in visually impaired teenagers as an important precondition for an individual's social integration into society is raised in the paper. Based on research findings comparative analysis of the peculiarities of interpersonal skills (contact establishment, verbal and non-verbal contact, interaction creation and conflict handling) of visually impaired teenagers studying in special and general education schools has been carried out, and skills mostly lacking in those teenagers have been revealed. [text from author]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/718
Updated:
2020-07-30 12:24:44
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: