Informacinių technologijų taikymas inovatyviam žmogiškųjų išteklių valdymui : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių technologijų taikymas inovatyviam žmogiškųjų išteklių valdymui: disertacija
Alternative Title:
Application of information technologies for the innovative human resources management: analysis at the ministerial level in the Republic of Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014.
Pages:
311 p
Notes:
Disertacija rengta 2009-2014 metais Mykolo Romerio universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2014. Bibliografija.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTKintantis žmogiškųjų išteklių valdymo tarnybos vaidmuo, kai pereinama nuo administracinių funkcijų prie naujų – strateginių partnerių veiklų, skatina nuolat peržiūrėti ir siekti efektyviausių ir veiksmingiausių žmogiškųjų išteklių valdymo būdų. Siekiant didinti žmogiškųjų išteklių valdymo veiksmingumą informacinėmis technologijomis, reikalinga vystyti tarpdisciplininius tyrimus, kurti kelias mokslines disciplinas apjungiančius modelius bei specialias tyrimo metodikas. To neatliekant, nėra perimamos vertingos kitų mokslų žinios, susitelkiama ties vienu procesu ar elementu, neatliekama sisteminė ir holistinė analizė, nėra atsakymų apie visų sudėtinių proceso dalių sąveiką bei aplinkos įtaką. Todėl šioje disertacijoje siekiama ištirti informacinių technologijų taikymą inovatyviam žmogiškųjų išteklių valdymui LR ministerijų lygmenyje, sukuriant kompleksinį žmogiškųjų išteklių valdymo Valdžia tarnautojui (G2E) modelį. Atlikus teorinę analizę, empirinius tyrimus(ekspertinį parengto instrumentarijaus vertinimą bei ekspertų – specialistų iš LR ministerijų personalo administravimo tarnybų ekspertinį problemų vertinimą) bei apibendrinus rezultatus, parengtas kompleksinis modelis, sukurta tyrimo metodika ir tyrimo instrumentarijus. Darbo pabaigoje pateikiamos rekomendacijos, kaip pritaikyti informacines technologijas LR ministerijų personalo administravimo tarnybų lygmenyje ir tobulinti informacinėmis technologijomis grindžiamų inovacijų gyvavimo ciklą. Taip pat numatoma, kaip sustiprinti ir papildyti veiksnius, skatinančius inovacijas ir susilpninti arba pašalinti veiksnius, stabdančius inovacijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinių technologijų taikymas; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Valdžia tarnautojui modelis; Application of information technologies; Human resource management; Government to Employee framework.

ENThe changing role of the human resources management institutions – a significant shift from administrative, maintenance functions to the new role of strategic partners, encourage constant revision and search for the most efficient and effective activity modes. Solving this issue with the help of information technologies, a development of interdisciplinary approach and creation of frameworks integrating different disciplines is necessary. The valuable knowledge of other sciences is not taken over as scientific research focuses on a single process, without holistic and systematic analysis, and all constituent parts of the process, interactions and environment are not being analyzed. Therefore, the scientific problem raised in this research is in what ways with the help of the Government to Employee framework to investigate what organizational and environmental issues influence application of information technologies in the process of human resources management at the ministry level in the Republic of Lithuania. Based on results of accomplished theoretical and empirical analysis (expert evaluation of instrumentation and expert evaluations of the problems in personnel administration offices in ministries of the Republic of Lithuania), complex framework, research methodology and research instrumentation are created. Conclusions and recommendations for improvement of information technologies application and information technologies-based innovation cycle are prepared. Based on environmental analysis, the need to focus on reinforcement and replenishment of the factors that encourage innovation, and on impeding the factors that weaken innovation as well as removal of the factors that hinder innovation indicated. [From the publication]

ISBN:
9789955196921
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70880
Updated:
2022-01-09 18:08:45
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: