Dviejų stilių sintezė XVI a. Vilniaus cerkvių architektūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dviejų stilių sintezė XVI a. Vilniaus cerkvių architektūroje
Alternative Title:
Synthesis of two styles in the architecture of the Orthodox churches of Vilnius in the 16th century
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 26, p. 167-179. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gotika; Cerkvės; Vilnius; Gothic.
Keywords:
LT
Cerkvės; Gotika / Gothic.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – remiantis disponuojamais istorijos, ikonografijos ir natūros tyrimų duomenimis, taip pat analogijomis su kitų LDK regionų cerkvėmis, apibūdinti išlikusių XVI a. pirmosios pusės Vilniaus cerkvių pirmapradę kompoziciją ir jų architektūros stilistiką. Autorė trumpai pristato stačiatikių architektūrinio stiliaus istorija Lietuvoje (būtent Vilniuje), jos įstatyminį pagrindą (draudimų įstatymus, jų panaikinimą, restauracijas). Trumpai apžvelgiama istoriografija. Kalbama, kad mūsų dienas pasiekė trys XVI a. pastatytos cerkvės: Skaisčiausios Dievo Motinos, Šv. Trejybės ir Šv. Mikalojaus. Kiekviena jų aptariama atskirai. Kitų cerkvių liko tik menki fragmentai. Apibendrinant visą tyrimą, autorė mini, kad visų žinomų XVI a. pirmosios pusės Vilniaus cerkvių architektūroje dominavo tuo metu plitusi gotika. Jos poveikis pastebimas statybos technikoje, konstrukcijose, erdvės ir fasadų kompozicijoje, išorės ir vidaus formose. Palyginus su bažnyčiomis, cerkvių kompozicijos priemonės yra žymiai paprastesnės. Puošyba sudėtingo profilio plytomis nebuvo naudota, be to nebuvo naudojami ir juodų perdengtų plytų galų ornamentai. Esminis Vilniaus XVI a. statytų cerkvių unikalumas, kad jų kompozicijose atsispindėjo Rytų ir Vakarų kultūrų sąveika, gotikos ir rusų – bizantinio stiliaus sintezė.

ENThe article is aimed at describing the early composition and architectural style of extant Vilnius Orthodox churches of the first half of the 16th century using available data from historical, iconographic and natural studies as well as by analogy with Orthodox churches of other GDL regions. The author provides a brief overview of the history of the Orthodox architectural style in Lithuania (Vilnius), its statutory basis (laws on bans, revocation thereof, restorations). The article also provides a short description of historiography. Three Orthodox churches built in the 16th century are said to have survived to date, namely the churches of the Virgin Mother of God, St. Trinity and St. Michael. Each of them is discussed individually. Only fragments of other Orthodox churches have survived to date. Concluding the whole study, the author said that the architecture of all known Vilnius Orthodox churches of the first half of the 16th century had been dominated by the Gothic style popular at that time. Its influence was observed in construction equipment, structures, space and facade compositions, interior and exterior forms. Compared with Roman Catholic churches, the composition of Orthodox churches is much simpler. Decoration with intricate shape bricks and ornamental black brick ends were not used. The uniqueness of Vilnius Orthodox churches built in the 16th century was their composition that reflected Eastern and Western cultures, a synthesis of Gothic and Russian-Byzantine style.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7083
Updated:
2018-12-20 22:55:08
Metrics:
Views: 67    Downloads: 30
Export: