Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2017.
Pages:
271 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Socialinis verslas; Plėtra; Darna; Tvarumas; Globalizacija; Žiniomis grindžiama visuomenė; ES integracija; Social business; Development; Consistency; Sustainability; Globalization; Knowledge-based society; EU integration.
Contents:
Įvadas — Socialinis verslas: darnos siekiai bei globalizacijos ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimo iššūkiai — Darna ir tvarumas šiuolaikinės visuomenės gyvenime: aktualijos, problemos ir poreikiai kurti ir plėtoti socialinį verslą — Socialinis verslas kaip išskirtinai svarbi šiuolaikinės visuomenės socialinio ir ekonominio gyvenimo dalis — Socialinio verslo ir jo kūrimo bei plėtros aplinka: globalizacija, žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas, Europos integracija — Globalizacija: iššūkiai socialiniam verslui, jo kūrimui ir plėtrai — Žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimas: iššūkiai socialiniam verslui, jo kūrimui ir plėtrai — Darnios plėtros siekiai ir poreikiai: iššūkiai socialiniam verslui, jo kūrimui ir plėtrai — Europos integracijos ir Europos Sąjungos raidos procesai: iššūkiai socialiniam verslui, jo kūrimui ir plėtrai — ES valstybių narių patirtis plėtojant socialinį verslą — Socialinio verslo apibrėžties ir plėtros apžvalga ES kontekste — ES valstybių geroji praktika plėtojant socialinį verslą — Taikomi socialinio verslo kriterijai — Socialinio verslo veiklos sritys — Taikomi socialinio verslo modeliai — Socialinio verslo teisinis reglamentavimas — Socialinio verslo mokestinė, finansinė aplinka — Paramos socialinio verslo plėtrai priemonės — ES valstybių narių patirties plėtojant socialinį verslą pritaikymo Lietuvoje galimybės — Socialinio poveikio vertinimo metodikos ir jų taikymo Lietuvoje galimybės — Socialinio verslo būklė ir galimos plėtros kryptys Lietuvoje — Socialinio verslo subjektai ir jų veiklos sritys Lietuvoje — Socialinio verslo veiklos spektro plėtojimo kryptys ir tam būtinos sąlygos — Lietuvoje taikomi socialinio verslo modeliai ir jų įvairovės didinimo galimybės — Tradicinio privataus verslo galimybės įsitraukti į socialinių problemų sprendimą —Nevyriausybinių organizacijų galimybės savo veikloje taikyti verslo modelius ir tapti socialinio verslo subjektais — Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamų viešųjų paslaugų perdavimo socialiniam verslui galimybės — Teisinės aplinkos poveikis socialinio verslo plėtrai Lietuvoje — Šalies sąlygomis taikytini socialinio verslo kriterijai ir jų teisinio reglamentavimo problemos — Socialinio verslo ir socialinės įmonės sąvokų atitiktis ir skirtumai bei jų teisinio reglamentavimo problemos — Socialinio verslo apibrėžties reglamentavimo atskiru teisės aktu tikslingumas — Specialaus socialinio verslo statuso suteikimo ūkio subjektams tikslingumas — Galimos socialinio verslo teisinės veiklos formos — Socialinių įmonių, Viešųjų įstaigų, Nevyriausybinių organizacijų plėtros ir kitų įmonių rūšių įstatymų įtaka socialinio verslo plėtrai ir jų pritaikymo socialinio verslo plėtros poreikiams tikslingumas — Ekonominės aplinkos poveikis socialinio verslo plėtrai Lietuvoje — Mokestinės ir finansinės aplinkos poveikis socialinio verslo plėtrai — Socialinio verslo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose galimybės — Taikomos paramos socialinio verslo plėtrai priemonės — Socialinio verslo subjektų galimybės dalyvauti ES struktūrinės ir kitos finansinės paramos projektuose — Socialinio verslo ir savivaldybių bendradarbiavimo ir partnerystės galimybės — Išvados — Literatūra ir šaltiniai.
Keywords:
LT
Darna; ES integracija; Ūkio plėtra / Economic development; Socialinis verslas; Tvarumas; Žiniomis grindžiama visuomenė; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
EN
Consistency; Development; EU integration; Knowledge-based society; Social business; Sustainability.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje apibendrinta autorių ilgamečių tyrimų medžiaga, skirta socialiai orientuotai ir konkurencingai ekonomikai kurti bei socialinio verslo plėtrai ir jai efektyvinti. Aptariami socialinio verslo darnos siekiai bei globalizacijos ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimo iššūkiai, Europos Sąjungos valstybių narių patirtis plėtojant socialinį verslą, socialinio verslo būklė ir galimos plėtros kryptys, teisinės aplinkos poveikis socialinio verslo plėtrai bei ekonominės aplinkos poveikis socialinio verslo plėtrai Lietuvoje, detaliai apibūdinama socialinio verslo sistematika ir atskleidžiamos jos kompleksiškumo apraiškos, išdėstytas naujas požiūris į socialinio verslo plėtros prielaidas, taip pat pateikiama naujų teorinių bei praktinių sprendimų, skirtų socialiniam verslui plėtoti konkurencingos ekonomikos sistemoje. Monografijoje pateikti ir apibendrinti tyrimų rezultatai laikytini svarbiais aktyvinant socialiai orientuotos ir konkurencingos ekonomikos kūrimą bei skatinant socialinio verslo plėtrą tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse.Monografijos medžiaga gali būti panaudota tiek valstybinio valdymo funkcijas vykdančiose institucijose, tiek verslo organizacijose, ypač - tobulinant socialinės ir konkurencingos ekonomikos kūrimo bei aktyvinimo socialinio verslo plėtros politiką. Monografijos medžiagą pravartu naudoti universitetuose bei kitose aukštosiose mokyklose vykdomoms studijoms, visų pirma - ekonominio, vadybinio profilio studijų programose. Monografijos medžiaga taip pat skiriama supažindinti vadybos ir administravimo, verslo, viešųjų paslaugų sektoriuose dirbančius specialistus su naujais teoriniais požiūriais į socialinio verslo kūrimą ir aktyvinimą, taip pat su pažangia praktine patirtimi plėtojant ir modernizuojant socialinio verslo plėtrai skirtas priemones ir sistemas. [Iš leidinio]

DOI:
10.20334/2017-051-M
ISBN:
9786094760822
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70526
Updated:
2020-11-13 10:13:54
Metrics:
Views: 40
Export: