Analysis of county governors’ administrations reform of 2010 in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of county governors’ administrations reform of 2010 in Lithuania
Alternative Title:
2010 metų apskričių viršininkų administracijų reformos Lietuvoje analizė
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 3, p. 413-426
Summary / Abstract:

LT1994-2010 m. viešojo administravimo sistema Lietuvoje buvo dekoncentruota, perdavus tam tikrų funkcijų įgyvendinimą apskrityse suformuotoms administracijoms, ir decentralizuota, perdavus valdžios galias savivaldybėms. 2010 m. atlikta apskričių valdymo reforma, išlaikanti teritorinį suskirstymą ir likviduojanti administracines struktūras, kuri Lietuvoje įgyvendinta siekiant tobulinti viešąjį valdymą. Reforma buvo gana sėkmingai, be didesnių nesklandumų įgyvendinta vadovaujantis planais ir terminais. Reforma institucionalizuota suformavus koordinacinę komisiją ir darbo grupes apskrityse, taip pat patvirtinus jų darbo reglamentą ir nuostatus. Ji įvykdyta nustatytais terminais. Tačiau, nors daug dėmesio buvo skirta reformos organizavimui, buvo pasigendama strateginių ir metodologiškai pagrįstų sprendimų. Reformos rezultatai yra gana prieštaringi, neatitinkantys visų reformos tikslų. Apskričių reforma pakeitė viešojo administravimo sistema dvejopai: 1) viešųjų paslaugų teikimo koordinavimo sistemoje nuo daugiafunkcinių teritoriniu pagrindu veikiančių vienetų pereita prie vienos funkcijos centralizuotos kontrolės teritoriniu pagrindu veikiančių vienetų sistemos; 2) padidėjo centralizacija ir fragmentacija koordinuojant viešosios politikos įgyvendinimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Santykiai tarp valdžios lygių; Apskričių reforma; Centralizacija; Decentralizacija; Intergovernmental relations; County Governors' Administrations reform; Centralization; Decentralization.

ENWhile 1970s were marked by creation of intermediary (regional) levels of government in Western Europe the wave of administrative reforms reached Eastern Europe in the end of 1980s and beginning of 1990s. Lithuania was not an exception. From 1994 until July, 2010 the public administration system was deconcentrated to County Governors' Administrations and decentralized to local governments in Lithuania. As it was declared in political and legal documents, the reform of County Governors' Administrations abolishment was aimed to improve public administration and decentralize public governance system in Lithuania, but its results were quite controversial. The main aim of this paper is to analyze the reform conducted in Lithuania in 2010s. The main sources of information are semi-structured expert interviews and secondary data. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30032
Updated:
2018-12-17 13:00:49
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: