Mykolo Kazimiero Radvilos, vadinamo Žuvele (1702-1762), dienoraštis : tarp itinerarijaus ir egodokumento

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolo Kazimiero Radvilos, vadinamo Žuvele (1702-1762), dienoraštis: tarp itinerarijaus ir egodokumento
Alternative Title:
Michael Casimir Radziwiłła named Rybeńko (1702-1762) diary: between itinerarium and egodocument
In the Journal:
Bibliotheca Lituana. 2017, 4, p. 105-121. Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas
Keywords:
LT
18 amžius; Barokas / Baroque; Dienoraštis; Egodokumentas; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Itinerarijus; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė.
EN
Diary; Ego document; Egodocument; Grand Duchy of Lithuania, 18th century; Itinerary; Itinerarium; Michal Kazimierz Radziwill Rybenko.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Mykolo Kazimiero Radvilos, vadinamo Žuvele, dienoraščio specifika egodokumentinių tyrimų kontekste. Beveik visų gyvenimų sųmoningai didiko rašytas dienoraštis atskleidžia ne tik kultūrinės Baroko epochos specifikų, bet ir individualius asmenybės bruožus. Pirmame skyriuje pristatoma dienoraščio specifika - šaltinyje gausu iti- nerarinio pobūdžio tyrinėjimams naudingos informacijos, tačiau dėl jo apimamo laikotarpio ir apimties įrašuose pasitaiko informacijos, kuri atskleidžia didiko charakterio bruožus, santykius šeimoje, sveikatos būklę. Antrame skyriuje pristatomi M. K. Radvilos asmenybės bruožai, kuriuos galime įžvelgti dienoraščio įrašuose, santykiai su šeimos nariais. Saviiro- niškas ir nerimastingas M. K. Radvila palaikė šiltus santykius su pirmųjų žmona Pranciška Uršule Višniovecka Radviliene, dukra Teofilija. Santykiai su valdinga motina Ona Sanguška Radviliene buvo daug labiau įtempti. Taip pat ryškėja Baroko epochos įtaka asmenybės pasaulėžiūrai ir požiūriui į mirtį. [Iš leidinio]

ENThe article to try to analyze specifics of Kazimierz Michał Radziwiłł called Rybeńko diary in the context of egodocuments research. The diary was written almost all conscious noble's life and reveals specifics of Baroque culture as well as individual features. The first chapter presents the specifics of the diary which is very useful for itinerary research, but the content and volume of diary also lets us to research nobles character, his relationships with family, his health issues etc. Also this diary is useful for interdisciplinary research to reconstruct ways of treatments, alcohol effect on Radziwill’s personality etc. Diary was practical auxiliary tool for reconstruction of important facts in Radziwill’s life, also it had medical history function. The second chapter presents the M. K.Radziwill personality features, relationship with family members. Auto ironicaland anxious nobleman fostered warm relations with his first wife, Frances Urszula Wysniowiecka Radziwiłłowa and his daughter Teofilia. Relations with the domineering mother Hanna Sanguszka Radziwiłłowa was much tenser. Also emerging Baroque influence the personality worldview and approachto death in the diary. Radziwiłł opens us as obstinate, self-willed, emotive, venturesome person, but very gentle to his first wife and daughter Teofila. He was very anxious and suspicious man in questions related to his health. Baroque epoch also had left a mark on RadziwiH’s personality and moulded his attitude to the death. [From the publication]

ISBN:
9789955337089
ISSN:
2424-3477; 2424-4422
Related Publications:
Genealogija XIX amžiuje: prievolė ir priemonė versus patyrimas ir emocija / Agnė Railaitė-Bardė. Bibliotheca Lituana. 2019, 6, p. 167–184.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70223
Updated:
2021-03-01 13:37:05
Metrics:
Views: 25    Downloads: 8
Export: