Lietuvos žurnalistikos istorija : periodinė spauda

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žurnalistikos istorija: periodinė spauda
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2001.
Pages:
323 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Keywords:
LT
Istorija; Periodinė spauda; Žurnalistika.
EN
History; Journalism; Periodical Press.
Summary / Abstract:

LTKnygoje trumpai apžvelgtos pirmųjų spaudos leidinių pasirodymo Vakarų Europoje, Baltijos šalyse bei Lietuvoje istorinės, materialinės ir techninės prielaidos, išskirti svarbiausieji lietuvių periodikos plėtros etapai, apibūdinti jų specifiniai bruožai, tendencijos ir dėsningumai. Knygoje nagrinėjamos pirmųjų lietuviškų periodinių leidinių atsiradimo aplinkybės, jų platinimas Lietuvoje nelegaliomis sąlygomis (1823-1904 m.), lietuvių laikraščių ir žurnalų steigimas po spaudos draudimo panaikinimo (1904-1918 m.), spartus leidinių skaičiaus augimas ir periodikos diferenciacija bei specializacija Nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940 m.), sudėtinga lietuvių periodinės spaudos būklė okupacijos bei aneksijos laikotarpiais (1940-1989 m.), intensyvus periodinių leidinių kūrimasis ir jų sistemos formavimasis Lietuvai atgavus laisvę ir nepriklausomybę (nuo 1990 m.). Knygoje taip pat analizuojama lietuvių spausdintinės žurnalistikos raida, pateikiama žinių apie žymiausius kiekvieno laikotarpio lietuvių spaudos darbuotojus, redaktorius, leidėjus, žurnalistus. Mokomoji knyga skirta žurnalistikos specialybės studentams, taip pat savarankiškai besimokantiems arba savo kvalifikaciją keliantiems įvairių žiniasklaidos priemonių darbuotojams.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69975
Updated:
2018-09-25 21:02:07
Metrics:
Views: 39
Export: