CLIL teacher competences and attitudes

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
CLIL teacher competences and attitudes
Alternative Title:
CLIL mokytojų kompetencijos ir požiūris
In the Journal:
Darnioji daugiakalbystė. 2017, No. 11, p. 196-218
Keywords:
LT
IDKM; Kalbos; Profesinės kompetencijos.
EN
CLIL; Languages; Professional competences.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama projekto „Kalbos ir dalyko integruoto mokymo (IDKM) plėtra švietime“ (2011–2013) dalyvių nuomonė apie projekto metu jų įgytas kompetencijas. Projekto tikslas – tobulinti tiek bendrojo ugdymo, tiek profesinėse mokyklose dirbančių nekalbinių dalykų mokytojų IDKM diegimui reikalingas kompetencijas. Projekto dalyvių apklausos duomenys rodo, kad mokytojai teigiamai vertina IDKM diegimą ir projekto mokymų metu įgytas kompetencijas. Europos IDKM mokytojų švietimo metmenys, kurių pagrindu buvo sudaryta projekto dalyvių mokymo programa, yra tinkamas įrankis kurti mokytojų kompetencijų tobulinimo programas nekalbinių dalykų mokytojams, kurie jau turi bendrąsias pedagogines kompetencijas. Penkiasdešimties akademinių valandų trukmės mokymo programos pakako susipažinti su IDKM pagrindais. Projekto dalyviai teigiamai vertino projekto metu įgytas IDKM metodikos kompetencijas ir nurodė gebantys atrinkti mokymui tinkamą nekalbinio dalyko turinį. Labiausiai nepasitikima įgytomis kompetencijomis, susijusiomis su kalbiniais IDKM aspektais: gebėjimu paremti mokinių kalbos mokymąsi IDKM pamokų metu, mokytojų ir mokinių kalbinių kompetencijų darna bei mokytojų tikslinės kalbos mokėjimu. Kita projekto dalyvių įvardyta problema yra nepakankamas administracijos palaikymas, mokymo standartų ir gairių trūkumas bei nepakankamas IDKM mokymo kokybės užtikrinimas. [Iš leidinio]

ENThe paper presents the findings of the research carried out among the participants of the project ”Development of Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Education” (2011-2013) that aimed to upgrade the competences of subject teachers enabling them to implement content and foreign language integrated learning approach in general education and vocational training. The data obtained through a survey indicates that the project participants developed a positive attitude towards the CLIL approach and positively assess the competences acquired during the programme. European Framework for CLIL Teacher Education proves to be a useful tool when designing training courses for specific target groups of qualified content teachers and a fifty hours' programme seems to be adequate to get acquainted with the fundamentals of CLIL. The project participants were most positive about their CLIL methodology competence development during the project and ability to identify appropriate subject content for teaching by using the CLIL approach. The weakest point identified by the participants involves language-related issues, such as ability to support language learning in content, balancing the target language used between the learners' and teacher's linguistic ability, and overall insufficiency of linguistic competences. One more issue indicated by the respondents is the absence of standards, guidance and administrative support, as well as quality assurance (content delivery, materials and assessment) in CLIL. [From the publication]

ISSN:
2335-2019; 2335-2027
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69649
Updated:
2020-02-28 08:18:03
Metrics:
Views: 64
Export: