References to the First World War in Lithuanian memoirs and publications during the interwar period : "and Lithuania moaned under the iron fist of the invaders"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
References to the First World War in Lithuanian memoirs and publications during the interwar period: "and Lithuania moaned under the iron fist of the invaders"
Alternative Title:
"ir sudejavo Lietuva po geležine okupantų ranka": nuorodos į Pirmąjį pasaulini karą atsiminimuose ir publicistikoje Lietuvoje tarpukariu
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2017, t. 34, p. 165-185. Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: experiences and memories
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Pirmasis pasaulinis karas; Vokietijos okupacija; Karo istorija; Karo patirtys; Atsiminimai; Publicistika.
EN
First World War; German occupation; Military history; War experiences; Memories.
Summary / Abstract:

LTAsmeniniai liudijimai apie Didįjį karą, atskleisti Lietuvos gyventojų atsiminimuose, dienoraščiuose, publicistikoje, jau buvo naudojami istorikų, siekusių nagrinėti karo patirties refleksiją Lietuvoje. Tačiau šiame straipsnyje parodoma, kad nemaža tokių liudijimų dalis tarpukariu atsirado dėl kryptingos karo istorijos medžiagos kaupimo ir publikavimo veiklos, o jų publikavimas dažnai buvo ne atsitiktinis, o turėjo politinę potekstę. Kartu straipsnyje papildomas ankstesnis pažinimas, atskleidžiant, kad į Didįjį karą buvo kreipiamas dėmesys ne vien prisimenant Vokietijos okupaciją. Daugkartines nuorodas į Didįjį karą Lietuvos inteligentijos raštuose ir politikų tekstuose bei kalbose tarpukariu lėmė kur kas įvairesnės priežastys. [Iš leidinio]

ENPersonal testimonies of the Great War, revealed in memoirs, diaries and publications by Lithuanians, have already been used by historians seeking clarification of the reflection of the military experience in Lithuania. This article shows that a significant part of these testimonies aPpeared in the interwar period due to the intentional collection and publication of material °n military history, and their publication was often not random, but also had a political aspect. Moreover, the article complements earlier knowledge of the fact that the Great War was referred to not only when mentioning the German occupation. The many references to the Great War in the writings of Lithuanian intellectuals, and in the writings and speeches of politicians •n the interwar period, had much more varied reasons. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69519
Updated:
2019-07-05 11:34:51
Metrics:
Views: 41    Downloads: 2
Export: