Audicinės šalutinio kirčio ypatybės šiaurės panevėžiškių tarmėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audicinės šalutinio kirčio ypatybės šiaurės panevėžiškių tarmėje
Alternative Title:
Audition-related peculiarities of secondary stress in the northern panevėžiškiai dialect
In the Book:
Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. P. 36-39
Keywords:
LT
Panevėžys; Lietuva (Lithuania); Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTIš klausos susidaro įspūdis, kad šiaurės panevėžiškių tarmėje (panašiai kaip ir kitose lietuvių kalbos tarmėse) egzistuoja kai kurių vardažodžių minimaliųjų porų opozicija. Ypač aiškiai ši opozicija suvokiama sugretinus tokias vienaskaitos galininko ir vietininko linksnių formas : grĩèO. (gryčią) ≠ grĩèO. (gryčioje), kūtË. (kūtę) ≠ kūtË. (kūtėje) ir pan.. Audicinio eksperimento metu auditoriai teisingai atpažino net 69,5% visų žodžių, – kitaip tariant, gauti statistiškai reikšmingi ir visiškai patikimi rezultatai. Tiriamųjų formų skirtumus auditoriai charakterizavo taip: a) vietininko formose priegaidės yra ryškesnės negu atitinkamose galininko formose; b) tariant vietininko formas girdėti lyg ir akūtinis galinio skiemens variantas, tuo tarpu galininko formose jis primena cirkumfleksą; c) vietininko formos tariamos mažiau įtempus kalbos padargus negu galininko linksnio formos; d) aiškiai pastebimas skirtingas skiemens sandūros staigumas; e) vietininko linksnio formos turi ryškesnį galinį skiemenį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarmė; Fonologinis distinktyvinis kirtis; Audicinis eksperimentas; Dialect; Phonological distinctive accent; Auditory experiment.

ENAuditory investigation provides an impression of the existence of minimum pair opposition of certain name-places in the dialect of Northern Panevėžiškiai (similarly to other Lithuanian dialects). The opposition is the best evident in the comparison of the following forms of singular accusative and locative: grĩèO. (gryčią) ≠ grĩèO. (gryčioje), kūtË. (kūtę) ≠ kūtË. (kūtėje) etc.. During the auditory investigation as many as 69,5% of the presented word forms were correctly recognized by the surveyees; thus statistically meaningful and fully reliable results were obtained. The surveyees characterised the differences of the forms in question as follows: a) accents are more significant in locative forms than in the corresponding accusative forms; b) accute variant of the last syllabus is almost heard in the pronunciation of locative forms, whereas it reminds circumflex in accusative forms; c) locative forms are pronounced with less tension on the organs of speech than are accusative forms; d) different suddenness of the syllabus juncture is clearly noticeable; e) locative forms possess a more significant final syllabus.

ISBN:
9955516860
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6853
Updated:
2013-10-24 10:16:28
Metrics:
Views: 30
Export: