Konstitucinė kontrolė Lietuvoje ir kai kurie probleminiai jos aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinė kontrolė Lietuvoje ir kai kurie probleminiai jos aspektai
Alternative Title:
Constitutional control in Lithuania and certain problematic aspects thereof
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2012, Nr. 2, p. 288-301
Keywords:
LT
Konstitucija; Konstitucija, Konstitucinis Teismas, konstitucinė kontrolė; Kontrolė; Teismas; Teisėtumas.
EN
COntrol; Constitution; Constitution, Constitutional court, constitutional review; Court; Legitimacy.
Summary / Abstract:

LTNors tam tikrų konstitucinės kontrolės užuomazgų būta ir tarpukario Lietuvoje priimtų konstitucijų tekstuose, realiai konstitucinės teisminės kontrolės institutas mūsų valstybėje įtvirtintas tautos referendume 1992 m. spalio 25 d. priėmus Konstituciją. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, formuodamas oficialiąją konstitucinę doktriną, tiesiogiai prisideda prie konstitucinės kontrolės sampratos formavimo. Reikšmingiausiomis tokioje konstitucinio teismo veikloje laikytinos jo suformuluotos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos, susijusios su Konstitucijos viršenybės principo samprata, Konstitucinio Teismo kompetencijos tirti iki Konstitucijos įsigaliojimo priimtų teisės aktų konstitucingumą įtvirtinimu, Konstitucijos kaip vientiso teisės akto koncepcijos įtvirtinimu, Konstitucijos aiškinimu, Konstitucijos kaip akto be spragų ir legislatyvinės omisijos sampratomis. Ilgus konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimo terminus Lietuvoje lemia tiek konstitucinio teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos ypatumai, tiek jo darbo organizavimo specifika. Siekiant paspartinti bylų nagrinėjimą Konstituciniame Teisme, be kita ko, derėtų keisti šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą – nustatyti galimybę tam tikras bylas nagrinėti kolegijose ir įtvirtinti galimybę konstitucinės justicijos bylas nagrinėti rašytinio proceso tvarka.Vien prieštaraujančiu Konstitucijai ir (arba) įstatymams pripažinto teisės akto (jo nuostatos) panaikinimas ar pakeitimas nauju teisiniu reguliavimu dar nereiškia, kad tokie Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra tinkamai įgyvendinti. Svarbu ir tai, kad teisėkūros subjektai vykdytų Konstitucinio Teismo baigiamuosiuose aktuose formuojamą obiter dicta. [versta iš angliškos santraukos]

ENEven though the texts of the constitutions adopted in inter-war Lithuania included certain rudiments of constitutional control, in reality the institute of constitutional judicial control was consolidated in our state when the Constitution of the Republic of Lithuania was adopted by the Nation, in the Referendum of 25 October 1992. The Constitutional Court of the Republic of Lithuania directly contributes to the formation of the concept of constitutional control by forming the official constitutional doctrine. The provisions of the official constitutional doctrine, which have been formulated by the Constitutional Court and which are related to the concept of the principle of supremacy of the Constitution, consolidation of the competence of the Constitutional Court to investigate the constitutionality of the legal acts which were adopted prior to coming into force of the Constitution, consolidation of the conception of the Constitution as an integral legal act, construction of the Constitution and concepts of the Constitution as an act without gaps and legislative omission, are to be considered as the most significant in such an activity of the Constitutional Court. The long times limits for consideration of constitutional justice cases in Lithuania are determined by both the particularities of the constitutional purpose and competence of the Constitutional Court, and the specificity of organisation of its work. While seeking to speed up the consideration of cases in the Constitutional Court, in addition to other things, one should amend the effective legal regulation - establish a possibility to consider certain cases in colleges and consolidate a possibility to consider constitutional justice cases under the written proceedings.Only the annulment of the legal act (provision thereof) which is recognised as being in conflict with the Constitution and/or laws or its replacement by a new legal regulation does not yet mean that such final acts of the Constitutional Court have been implemented properly. It is also important that the law-making subjects would implement obiter dicta which are formed in the final acts of the Constitutional Court. [From the publication]

ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42961
Updated:
2021-03-15 14:10:58
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: