JAV lietuvių požiūris į kitataučius XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
JAV lietuvių požiūris į kitataučius XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje
Alternative Title:
Attitude of American Lithuanians towards other immigrants of the late 19th and early 20th centuries
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2016, 21, p. 63-83
Keywords:
LT
19 amžius; Airija (Ireland); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTXIX a. pabaigoje į JAV emigravę lietuviai tampa daugiatautės visuomenės dalimi. Lietuviai kuriasi šalia lenkų, italų, slovakų, žydų bei ukrainiečių (rusinų), atvykusieji jau randa šaknis įleidusias ir senųjų imigrantų – britų, airių, vokiečių, olandų – bendruomenes. Su visomis šiomis skirtingomis etninėmis grupėmis mezgasi kontaktai, kurie geriausiai atsispindi to laikotarpio Amerikos lietuvių periodinėje spaudoje. Šiame straipsnyje bandoma atskleisti JAV lietuvių santykius bei požiūrį į kitas tautines grupes XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje: analizuojami lietuvių ir lenkų santykiai, tiriama, kaip formavosi ir kito požiūris į lenkų tautinę grupę, kaip buvo žvelgiama į emigrantus iš carinės Rusijos teritorijos, pristatomi išeivijos santykiai su seniaisiais imigrantais (airiais bei amerikiečiais), taip pat lietuvių darbo santykiai su kitataučiais. [Iš leidinio]

ENIn the end of 19th century Lithuanians who emigrated to United States of America become a part of multiethnic society. Lithuanians install themselves next to Poles, Italians, Slovaks, Jews and Russians. Also upon arrival they found other immigrants – British, Irish, Germans and Dutch communities. With all these different ethnic groups they establish connections which can be reflected at that time periodicals. This article analyzes USA Lithuanian’s relationship and attitude to other national groups of the Late 19th and Early 20th Centuries: relationship between Lithuanians and Poles, attitude towards emigrants from Tsarist Russia territory and older emigrants (Irish and Americans), also Lithuanian‘s relations with emigrants in the context of work relationship. [From the publication]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68315
Updated:
2022-01-17 14:13:15
Metrics:
Views: 15    Downloads: 7
Export: