Occupational difficulties at work of physical education teachers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Occupational difficulties at work of physical education teachers
Alternative Title:
Profesiniai sunkumai kūno kultūros mokytojo darbe
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2013, Nr. 1 (88), p. 88-96
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Šiuo metu užsienio tyrinėtojai intensyviai analizuoja kūno kultūros mokytojo streso ir išsekimo sindromo apraiškas ir jų priežastis įvairiose šalyse. Pažymėtina, kad visi šie tyrimai, atskleidžiantys sunkumus kūno kultūros mokytojo darbe, yra pavieniai. Nepaisant didelių studijų ir pažangos šioje srityje, apžvalgos ir sisteminio modelio identifikuojant penkis svarbiausius, kaip dažniausiai pasitaikančius tyrimuose, sunkumus kūno kultūros mokytojo darbe nepavyko rasti. Taip yra dėl to, kad iki šiol nėra aišku, kokie veiksniai sukelia sunkumus ir kurie iš jų yra pagrindiniai. Tikslas: (a) apžvelgti ir (b) identifikuoti penkis svarbiausius, kaip dažniausiai pasitaikančius tyrimuose, sunkumus kūno kultūros mokytojo darbe. Metodai. Mokslinė literatūra apie sunkumus kūno kultūros mokytojo darbe apžvelgta nuo 1999 iki 2009 metų naudojant kompiuterinę paiešką. Raktažodžiai, kuriais atlikome mokslinės literatūros paiešką, buvo „stresas“ ir „profesinis išsekimas“ arba „pasitenkinimas darbu“ ir kūno kultūros mokytojas. Pagrindinis tyrimo metodas – loginė dedukcinė mokslinės literatūros analizė. Aptarimas ir išvados. Apžvelgus mokslinę literatūrą identifikuoti dvidešimt keturi sunkumai kūno kultūros mokytojo darbe. Nustatyta, kad penki svarbiausi (pagrindiniai), kaip dažniausiai pasitaikantys tyrimuose, sunkumai kūno kultūros mokytojo darbe yra: prastas dalyko statusas; ribota ir netinkama mokymo įranga ir priemonės; laiko trūkumas; didelės klasės; pernelyg didelis kasdienis kūno kultūros mokytojų darbo krūvis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūno kultūros mokytojai; Pasitenkinimas darbu; Profesinis išsekimas; Stresas; Burnout; Job satisfaction; Physical education teacher; Stress.

ENResearch background and hypothesis. In recent years, the phenomenon of stress and burnout among physical education teachers has been evidenced by researchers from many countries. It should be noted that all those studies about work difficulties of physical education teachers are individual. However, despite a large number of studies conducted and the progress made in this area, a universally accepted survey identifying five most important difficulties in physical education teachers’ work usually defined in contemporary studies still does not exist. This is mainly because there is still no consensus either on the decisive factors causing those difficulties for physical education teachers or what the central symptoms actually are. Research aim was (a) to review and (b) to identify five most important difficulties in physical education teachers’ work usually defined in contemporary studies. Research methods. This review examines research literature concerning the causes of stress and burnout of physical education teachers from the year 1999 to 2009 applying computer-aided literature search. The keywords used for the electronic search were "stress" and "burnout" or "job satisfaction" and "physical education teacher". The main method of our research was logical deductive research literature analysis. Discussion and conclusions. Research literature review allowed identifying physical education teachers’ work difficulties (we found 24 of them). We established that the five most important difficulties in physical education teachers’ work usually defined in contemporary studies were as follows: low status of physical education; limited equipment, facilities and supplies; lack of time; large class sizes and excessive daily workloads. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Fizinio ugdymo situacija Vilniaus miesto ir rajono mokyklose: mokytojų požiūris / Marius Bulbovas. Aukštojo mokslo vaidmuo visuomenėje. 2021, 2021 birželis, p. 47-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67801
Updated:
2021-02-25 09:59:11
Metrics:
Views: 12
Export: