Architektūros kokybę lemiantys veiksniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architektūros kokybę lemiantys veiksniai
In the Book:
Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės / sudarytojai: L. Nekrošius, V. Petrušonis, E. Riaubienė, A. Štelbienė. Vilnius: Technika, 2017. P. 172-195. (Architektūra: objektai ir kontekstai. T. 3)
Keywords:
LT
Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Architektūra / Architecture; Kraštovaizdis / Landscape.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama architektūros kokybė, siekiant susitarti dėl jos kokybinio ir kiekybinio turinio. Svarbi problema – skirtingai apibūdinama ir suprantama architektūros apimtis ir sudėtis, t. y. esminiai jos parametrai. Lietuva yra ratifikavusi pagrindinius tarptautinės teisės aktus, tačiau dažnai nesilaiko prisiimtų paveldosaugos įsipareigojimų, neintegruoja jų nuostatų į nacionalinę teisę, netaiko praktikoje arba laiko šių konvencijų nuostatas tik rekomendacinėmis. Valstybės administravimo institucijų ir visuomeninio sektoriaus sistema yra mažai veiksminga, menka valstybės institucijų ir visuomenės tarpusavio sąveika. Į strateginių teisės aktų reikalavimus, nustatančius kokybiškos architektūros, pagrįstos kultūriniu vertybiniu primatu, gaires žiūrima atsainiai, todėl jie dažniausiai netampa gerą architektūros kokybę lemiančiais veiksniais. Dėl šių ir kitų priežasčių Lietuvos architektūros formavimo procesas dažnai vyksta nesivadovaujant kokybiniais reikalavimais, pagrįstais kultūros vertybiniu primatu. Tarpusavyje nesuderinti architektūrą ir jos paveldą reglamentuojantys teisės aktai, taip pat strateginiai dokumentai ir jų esminės sąvokos. Architektūros kokybę lemiančių veiksnių ištakos ir gairės yra LR strateginio planavimo dokumentuose. Vis dėlto ją užtikrinančios priemonės mažai veiksmingos dėl didelio atotrūkio tarp teorijos, teisės imperatyvų ir praktinių sprendimų. Tokią situaciją iš dalies lemia atsakingų priežiūros ir kontrolės institucijų veiksmingumo, jų institucinės ir asmeninės atsakomybės už priimtus sprendimus stoka.Reikšminiai žodžiai: Architektūra; Architektūros apimtis ir sudėtis; Architektūros kokybė; Architektūros paveldas; Architektūros vertinimo kriterijai; Kokybė; Kraštovaizdžio apsauga; Kraštovaizdžio elementai; Nacionalinė architektūra; Paveldosauga; Paveldosaugos konvencijos; Architectural Heritage; Architectural evaluation criteria; Architectural quality; Architecture; Heritage Convention; Heritage protection; Landscape elements; Landscape protection; National architecture; Quality; Quality of architecture; Volume and composition of architecture.

ISBN:
9786094760709
ISSN:
2424-3884
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67719
Updated:
2020-10-21 22:04:41
Metrics:
Views: 13
Export: