Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės
Editors:
  • Nekrošius, Liutauras, sudarymas [com]
  • Petrušonis, Vytautas, sudarymas [com]
  • Riaubienė, Edita, sudarymas [com]
  • Štelbienė, Aida, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2017.
Pages:
225 p
Series:
Architektūra: objektai ir kontekstai; 3
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė — Reglamentavimas ir (ar) ekspertavimas / Vytautas Petrušonis — Pasitikėjimo reikšmė ir jo kūrimo prielaidos architektūros ekspertinio vertinimo procese / Daiva Bakšienė — Architektų profesinis atestavimas: reikšmė ir probleminiai aspektai / Rugilė Šiaulytė — Urbanistinio planavimo reglamentavimas teritorijų planavimo įstatymo redakcijose / Gintautas Tiškus — Konstruktyvaus visuomenės dalyvavimo architektūrinio miestų formavimo procese paieškos: Biržų viešųjų erdvių vizijos atvejis / Giedrė Godienė, Elena Archipovaitė — Pažymys architektūros meno kūriniui - misija neįmanoma? : (šiuolaikinės architektūros kūrinių išorinio vertinimo objektyvumo problema) / Jūratė Markevičienė — Kasdienybės architektūros paveldo reikšmės ir prasmės / Rasa Bertašiūtė — Vietos dvasios sampratos interpretacijų įtaka šiuolaikinei architektūrai / Gytis Oržikauskas — Lietuvos kūrybiniai konkursai interesų balanso požiūriu / Darius Linartas — Diskusijos. Gyvenamųjų vietovių savitumą sudarančių elementų respektavimas planuojant teritorijas / Evaldas Ramanauskas — Architektūros kokybę lemiantys veiksniai / Algimantas Gražulis — Institucinės sąrangos reorganizavimas - svarbi prielaida siekiant pagerinti teritorijų planavimo ir architektūros būklę šalyje / Liucijus Dringelis — Nacionalinis parkas - unikalus paveldas - savita architektūra, arba per apribojimus į naujas galimybes / Rūta Baškytė — Šiaulių miesto prisikėlimo aikštės architektūrinis konkursas - iššūkiai ir pamokos / Rasa Budrytė.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Estetika / Aesthetics; Kraštovaizdis / Landscape; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Parkai / Parks; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Viešosios erdvės / Public spaces.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnių rinkinys it pratęsia dar 2015 metais pradėtą diskusiją architektūros kokybės klausimais, kai buvo išleistas straipsnių rinkinys "Architektūros kokybės kriterijai". Šių metų rinkinio autoriai gvildena svarbius ekspertinio vertinimo, architektūrinės kūrybos, konkursinės veiklos, teritorijų planavimo, kultūros paveldo apsaugos, administravimo ir visuomenės dalyvavimo klausimus. Dalis autorių pristato mokslinės analizės rezultatus, kiti dalijasi savo sopuliais, aptaria profesionalams opias problemas. Manome, kad pristatomo rinkinio straipsniai paskatins architektūros tyrinėtojus ir kūrėjus dar kartą apmąstyti tai, kaip galima būtų pagerinti mūsų kraštovaizdį, miestų architektūrą, kad Lietuva būtų matoma kartu ir kaip moderni valstybė, kurioje veikia kompetentingi architektai ir užsakovai, suvokiantys, kad kokybės negalima pasiekti ignoruojant istoriškai susiklosčiusį mūsų gyvenamosios aplinkos potencialą. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Architektūra; Architektūros kokybė; Estetika; Paveldas; Kraštovaizdis; Parkai; Urbanistika; Teritorijų planavimas; Miestai; Viešosios erdvės; Planavimas; Interesai; Tapatumas; Reglamentavimas; Teisinis reguliavimas; Architecture; Architectural quality; Aesthetics; Heritage; Landscape; Heritage; Parks; Urbanism; Territory planning; Cities; Public spaces; Planning; Interest; Identity; Regulation; Legal regulation.

ENThis collection of articles extends the discussion on architectural quality issues that began in 2015, when the book "The criteria of architectural quality" was published. The authors of articles collected in this year edition are dedicated to the issues of expert evaluation, architectural creativity, architectural competitions, spatial planning, protection of cultural heritage, administration and public participation. Part of the author’s presents the results of the scientific analysis, others share their sorrows related with the state of architecture, discuss problematic issues actual for professionals. We believe that the articles presented in the package will encourage architects and customers, investors to reconsider how we can improve our landscape, architecture of our cities, so that Lithuania can be seen together as a modern state with competent architects and clients who understand that quality can not be achieved by ignoring historically formed potential of our living environment. [Annotation in the book]

ISBN:
9786094760709
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90060
Updated:
2022-07-19 17:13:13
Metrics:
Views: 62    Downloads: 6
Export: