Lietuvos kūrybiniai konkursai interesų balanso požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kūrybiniai konkursai interesų balanso požiūriu
Alternative Title:
Creative competitions in Lithuania in the aspect of interest balance
In the Book:
Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės / sudarytojai: L. Nekrošius, V. Petrušonis, E. Riaubienė, A. Štelbienė. Vilnius: Technika, 2017. P. 143-158. (Architektūra: objektai ir kontekstai. T. 3)
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Kūrybiškumas / Creativity; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTKalbant apie architektūros kokybės užtikrinimo priemones, nuolat grįžtama prie konkursinio idėjų atrankos kelio. Pasirinkimas iš kelių variantų visuomet suteikia daugiau galimybių pasiekti geresnį rezultatą. Tačiau kodėl neretai būtent konkursai sulaukia daugiausia kritikos dėl nepasiteisinusių lūkesčių? Analizuojant šį fenomeną, reikia turėti omeny tai, kad paties rezultato įvertinimas negali būti vienareikšmiškas, nes suinteresuotų pusių konkurse būna bent keletas: tai konkurso užsakovas, organizatorius (vykdytojas), dalyviai (architektai), visuomenė. Kiekviena pusė neretai turi visiškai skirtingus interesus ir vertinimo kriterijus. Straipsnio tikslas - peržvelgti pagrindines paskutinių Lietuvos konkursų tendencijas pagal dalyvaujančių pusių santykių pobūdį, šiuo požiūriu įvardyti pagrindines konkursų prasmes, problemas jas įgyvendinant, pasiūlyti tobulinimo gaires. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Architektūros kokybė; Architektūros konkursas; Kūrybinės varžytuvės; Viešasis interesas; Visuomenės nuomonė; Architectural design competition; Creative contest; Public interest; Public opinion; Quality of architecture.

ENSpeaking of the means to ensure the quality of architecture, the way of design competition for ideas has been continuously retaken. Selection out of several submitted variants always provides for more possibilities to achieve better results. But why then competitions so often provoke much criticism because of falling short of expectations? While analyzing this phenomenon, one should bear in mind that evaluation of results simply cannot be unambiguous, because every competition has at least a few interested parties, such as the commissioning body, organizer (sponsor), participants (architects) and society. Each party usually has absolutely different interests and evaluation criteria. This article aims at reviewing the main trends of the latest design competitions in Lithuania according to the character of relations between all parties involved in a competition, identifying the main points in competitions, problems in their implementation and suggesting some guidelines for improvement. [From the publication]

ISBN:
9786094760709
ISSN:
2424-3884
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67717
Updated:
2019-02-28 16:38:46
Metrics:
Views: 8
Export: