Privataus dokumento juridinė galia XV-XVI a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Privataus dokumento juridinė galia XV-XVI a. pradžioje
Alternative Title:
Legal power of a private document in the 15th-early 16th century
In the Journal:
Istorijos šaltinių tyrimai. 2014, t. 5, p. 43-56
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas menkai tyrinėtai privataus dokumento problematikai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV – XVI a. pr. Pagrindinė analizuojama problema – dokumento juridinė galia. Ją „pamatuoti“ leidžia trys aspektai: panaudojimas teisme, santykis su valdovo patvirtinimu ir visuomenės požiūris (užginčijimo galimybė). Istorijos šaltiniai leidžia kalbėti apie privataus dokumento atsiradimą LDK XIV a. pab., tačiau iki XV a. vid. jie sudarinėti gana retai. Palaipsniui privačių asmenų – didikų, vidutinių ir smulkiųjų bajorų bei miestiečių – paskelbtų dokumentų skaičius nuolat didėjo. XV a. vid. buvo pradėti surašinėti teismų sprendimų dokumentai, kurie pasižymėjo išplėtotu formuliaru ir liudijo apie atsiradusią terpę privataus dokumento reikšmės augimui, tačiau visgi privatus dokumentas didesnės reikšmės teismuose dar nevaidino. Situacija aiškiai pasikeitė su Lietuvos Metrikos atsiradimu XV a. 9 dešimtmetyje. Šiuo laikotarpiu sutinkame ir pirmuosius atvejus, kuomet privatus dokumentas buvo panaudotas teisme kaip pagrindinis įrodymas nulėmęs bylos eigą. Iki Pirmojo Lietuvos Statuto paskelbimo (1529 m.) surasta virš 200 tokio panaudojimo teisme atvejų. Kaip pagrindiniu įrodymų teisme tapo testamentai, skolaraščiai, turto pardavimo, įkeitimo ir kiti dokumentai. Bajorai stengėsi gauti valdų pardavimus patvirtinančias valdovo privilegijas, tačiau jos nebuvo privalomomis valdų transakcijas patvirtinančiomis priemonėmis. Sandoriui įteisinti visiškai pakako privataus dokumento. Raštas XV a. antroje pusėje greitai tampa įprasta ir plačiai vartojama priemone papildanti ir kartu keičianti privačius santykius. [Iš leidinio]

ENThis article is dedicated to the hitherto little investigated topic of the private document in the Grand Duchy of Lithuania in the 15th - early 16th century. The key problem under consideration is the legal power of such document. Three aspects facilitate its “measuring”: utilization in court, relation to the approbation of the Sovereign, and attitude of the public (possibility of contest). Historical sources suggest of the birth of the private document in the GDL in the late 14th century, however, until the mid-15th century such documents were seldom drawn. Gradually the number of documents announced by private persons - the nobility, gentry and town-dwellers - increased. In the mid-15th century, court rulings related documents, characterized by amplified form and evidencing the emerging niche for the increase in importance of the private document, were started to be drawn, however the role the private document played in court was still rather insignificant. The situation changed dramatically with the introduction of the Lithuanian Metrica in the 1480s.This period witnessed the first cases of the utilization of the private document in court as the key evidence that determined the proceeding of the case. More than 200 cases of such use of private documents in court were detected prior to the announcement of the First Statute of Lithuania (1529). Testaments, acknowledgements of debts, property sales and mortgage papers and other documents were regarded as key evidence in court. Noblemen strived to receive the Sovereign’s privileges corroborating sales of property, however, they were not a compulsory means affirming estate related transactions. The private document was fully sufficient to legalize a transaction. In the second half of the 15th century such documents rapidly acquired the status of a common and widely used instrument supplementing and at the same time affecting private relations. [From the publication]

ISSN:
2029-0705
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67493
Updated:
2022-01-17 13:57:08
Metrics:
Views: 21    Downloads: 9
Export: