Kaimo gyventojų verslinio profesionalumo ir iniciatyvos didinimo prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo gyventojų verslinio profesionalumo ir iniciatyvos didinimo prielaidos
Alternative Title:
Preconditions of development of entrepreneurial professionalism and initiatives of rural residents
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 179-190
Keywords:
LT
Iniciatyvumas; Kaimo gyventojai; Verslinis profesionalumas; Verslumas; Verslumo ugdymas; Verslumą lemiantys veiksniai.
EN
Entrepreneurial education; Entrepreneurship; Entrepreneurship factors; Iniciatives; Professionlism in business; Rural residents.
Summary / Abstract:

LTPožiūrių į verslumo sąvokos interpretacijas analizė rodo, kad įvairiuose visuomenės vystymosi etapuose verslumo samprata kinta pagal ekonomikos būklę, politinę sistemą ir pan. Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analizės ir empirinio tyrimo duomenimis, taikant analizės, sintezės, palyginimo, modeliavimo, kiekybinio tyrimo bei duomenų apdorojimo metodus, siekiama nustatyti, kokie veiksniai atskleidžia kaimo gyventojų verslumo esmę, jų verslinio profesionalumo ir aktyvumo lygį bei kokių verslumo ugdymo būdų ir metodų taikymas gali patobulinti kaimo gyventojų verslinius gebėjimus. Tyrimo tikslas – ištyrus kaimo gyventojų verslinio profesionalumo lygį bei aktyvumo didinimo galimybes, sudaryti verslumo ugdymo modelį. [Iš leidinio]

ENAnalysis of interpretation of entrepreneurship concept reveals the understanding about various development laps of rural community with entrepreneurial features regarding state of the economy, political system and etc. Framework of this article is based on literature analysis and empirical study using comparison, modeling, quantitative research and data processing techniques to determine what factors reveals the essence of entrepreneurship in the rural population, the minimum activity level of professionalism, and what methods and techniques can improve the capacity of the rural population entrepreneurship. Objective of the research reveals the possibilities to increase professionalism in business of rural residents and presents the entrepreneurial education model. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67465
Updated:
2018-12-16 23:57:52
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: