Užsienio kalbos kompetencijų aktualumas veiklos pasaulio kontekste aukštojo mokslo institucijos absolventų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio kalbos kompetencijų aktualumas veiklos pasaulio kontekste aukštojo mokslo institucijos absolventų požiūriu
Alternative Title:
Relevance of foreign language competence in the world of work context in terms of higher education institution graduates
In the Journal:
Verbum. 2014, t. 5, p. 264-278
Keywords:
LT
Absolventų požiūris; Akademinė užsienio kalba; Aukštojo mokslo institucij; Aukštojo mokslo institucija; Bendroji užsienio kalba; Profesinė užsienio kalba; Užsienio kalbos kompetencijų aktualumas; Veiklos pasaulis.
EN
A higher education institution; Academic foreign language; Foreign language competence relevance; General foreign language; Graduate attitude; Higher education institution; Professional foreign language; The world of work; World of work.
Summary / Abstract:

LTUžsienio kalbų kompetencija yra viena iš bendrųjų kompetencijų, reikalingų XXI amžiaus globalios žinių visuomenės piliečiui, bendraujančiam ir bendradarbiaujančiam tarptautinėje sociokultūrinėje, profesinėje ir akademinėje erdvėje mokymosi visą gyvenimą paradigmoje. O užsienio kalbų kompetencijos plėtojimas yra neatsiejama universitetinio lavinimo dalis. Straipsnis skirtas užsienio kalbos kompetencijų plėtojimo aukštojo mokslo institucijoje problemos nagrinėjimui ir užsienio kalbos kompetencijos plėtojimo aukštojo mokslo institucijoje turinio modernizavimui (atnaujinimui). Nagrinėjamos problemos kontekstas ir aktualumas aptariamas remiantis Europos Sąjungos (ES) švietimo ir kalbų politikos bei Lietuvos švietimo ir kalbų politikos dokumentų atliktos analizės pagrindu, juose skelbiamų direktyvų, rekomendacijų, nuostatų, išvadų palyginimu. Straipsnyje pristatoma absolventų požiūrio į užsienio kalbos kompetencijų aktualumą (svarbą) veiklos pasaulyje empirinio tyrimo rezultatų analizė. Šios analizės pagrindu pateikiamas apibendrinimas, pagrindžiama užsienio kalbos kompetencijų plėtojimo aukštojo mokslo institucijoje turinio modernizavimo būtinybė, siūlomi turinio modernizavimo komponentai bei rekomendacijos tolimesniems tyrimams, skirtiems egzistuojančiai problemai spręsti. [Iš leidinio]

ENThe foreign language policy in Lithuania at the level of higher education institutions is practically inconsistent with the European Union (EU) foreign language development policy recommendations in the paradigm of life-long learning. Many studies have demonstrated the relevance of linguistic preparation for the world of competitiveness. For higher education graduates – the future participants in the global world of work – competence in two, three or more foreign languages is inevitable. Higher education institutions should create the necessary conditions for the development of students’ linguistic competence; however, the foreign language competence development system in higher education institutions is often inconsistent and, therefore, leads to insufficiency in graduates’ linguistic preparation necessary to face the challenges of the world of work. The relevance of foreign language competence development in all areas of life (personal and social, professional and academic) and in all human life stages in the paradigm of lifelong learning enables to see the existing problem in the development of foreign language competence at the level of higher education institutions. The aim of the study in this article is to identify the relevance (importance) of higher education graduates’ foreign language competence in the world of work in terms of foreign language use area (general, professional, and academic) and linguistic activities (reception, production, and mediation) and, based on the analysis of the research results, provide generalisations and possible recommendations for the modernization of the foreign language competence development content and further research for that purpose. Referring to the analysis of the research results, it can be said that the foreign language competence of higher education graduates, in terms of the language use areas and linguistic activities, is highly relevant and significant.Therefore, a higher education institution is expected to continue developing the general foreign language competence while focusing on the development of professional and academic language competence. Accordingly, it is important to modernize (to update) the content of foreign language competence development as regards the relevance of linguistic activities (reception, production, and meditation) in the world of work and the need to upgrade students’ language use level to excellence. Hence, modernization of the content of foreign language competence development in a higher education institution is essential. [From the publication]

ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Related Publications:
Efektyvaus užsienio kalbų mokymo(si) veiksniai: studentų požiūrio analizė / Gražina Droessiger, Skaidra Girdenienė. Žmogus ir žodis. 2018, 4, p. 27-45.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67318
Updated:
2020-04-24 06:41:35
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: