Psichologijos ir socialinio darbo studentų nuostatos dėl psichikos liga sergančių asmenų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichologijos ir socialinio darbo studentų nuostatos dėl psichikos liga sergančių asmenų
Alternative Title:
Attitudes of psychology and social work students towards people with mental illness
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Nr. 1 (72), p. 57-68
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTikslas – išanalizuoti psichologijos ir socialinio darbo programų studentų nuostatų dėl psichikos liga sergančių asmenų ypatumus. Metodika. Tyrime dalyvavo 207 psichologijos (68,6 proc.) ir socialinio darbo (31,4 proc.) bakalauro bei magistro studijų programas studijuojantys studentai. Vidutinis tiriamųjų amžius – 22,3 metų. Remiantis moksline literatūra specialiai šiam tyrimui buvo sudaryti keli skirtingi psichikos ligos stigmą tiriantys instrumentai bei taikytos jau egzistuojančios skalės. Vertintos tokios psichikos ligos stigmos apraiškos, kaip atsiribojimas nuo psichikos liga sergančių asmenų, stigmatizuojančių emocijų (baimės, gailesčio, pykčio) stiprumas, įsitikinimai dėl psichikos ligų, nuostatos dėl psichikos liga sergančiųjų integracijos į bendruomenę ir pagalbos siekimo stigma. Taip pat vertintas tiriamųjų siekis sudaryti teigiamą įspūdį apie save. Rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė, kad vyresnių kursų studentai labiau pritaria psichikos liga sergančių asmenų integracijai į bendruomenę. Taip pat stebima tendencija, jog vyresni studentai labiau pritaria nuostatai, kad psichikos liga yra pastovi, ir patiria mažiau baimės susidurdami su psichikos liga sergančiais asmenimis. Stipresnis psichologijos ir socialinio darbo programų studentų siekis atsiriboti nuo kontaktų su psichikos ligomis sergančiais asmenimis buvo susijęs su stipresniu baimės, gailesčio ar pykčio išgyvenimu bei labiau išreikštomis šių asmenų integraciją į bendruomenę ribojančiomis nuostatomis. Taip pat nustatyta, jog studentai, turintys kreipimosi į psichikos sveikatos specialistus patirties, pasižymi mažesniu atsiribojimu ir mažiau išreikšta pagalbos siekimo stigma.Stebima tendencija, kad darbo su psichikos liga sergančiaisiais patirtis yra susijusi su mažesniu atsiribojimu nuo jų kuriant ir palaikant socialinius santykius bei palankesnėmis bendruomeninėmis nuostatomis. Išvados. Vyresnių kursų psichologijos ir socialinio darbo studentai pasižymi palankesne nuostata dėl psichikos liga sergančių asmenų integracijos į bendruomenę. Didesnis atsiribojimas nuo sergančiųjų psichikos liga ir nepritarimas jų integracijai į bendruomenę stipriausiai susiję su baimės ir grėsmės jausmais. Asmeninė studentų psichikos sveikatos paslaugų patirtis susijusi su mažesniu atsiribojimu nuo psichikos liga sergančių asmenų ir mažesne stigma kreiptis pagalbos. [Iš leidinio]

ENThe aim of this study was to analyze attitudes of psychology and social work students towards people with mental illness. Methods. 207 psychology (68.6 %) and social work (31.4 %) students (mean age 22.3) from bachelors and masters programs (from first to sixth year of the studies) participated in the study. Students answered several questionnaires addressing different forms of stigma related to mental illness. Measures of social distance, stigmatizing emotions, causal attribution, community attitudes and stigma of mental health seeking, as well as, social desirability were employed. Results. Statistical analysis revealed that master program students more strongly support integration of people with mental illness into communities. Statistical tendency was observed for decreased fear of people with mental illness but increased belief that mental illnesses are stable and longstanding. Stronger fear was related to higher social distance and more negative community attitudes toward mental illness. Students, who had been used mental health services by themselves, reported lower social distance and had less expressed stigma of help seeking. The tendency for a relationship between working with people with mental illness and lower social distance, as well as, more positive community attitudes was also observed. Conclusion. Master program students report more positive community attitudes towards mentally illness than bachelor program students. The stronger need for social distance from people with mental illness and the more negative community attitudes toward mentally ill are related to stronger feeling of fear and threat. Personal experience of using mental health services is related with lower social distance and lower stigma of help seeking. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67073
Updated:
2022-02-24 09:57:45
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: