Emocijų ir elgesio sunkumų turinčių vaikų ir paauglių stigmatizavimo ypatumai tėvų bei specialistų imtyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emocijų ir elgesio sunkumų turinčių vaikų ir paauglių stigmatizavimo ypatumai tėvų bei specialistų imtyje
Alternative Title:
Peculiarities of stigmatization toward children and adolescent with emotional and behavioral problems in the sample of parents and professionals
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2020, Nr. 4 (91), p. 53-62
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Stigma; Vaikų ir paauglių emocijų ir elgesio sunkumai; Stigma; Children’ and adolescent’ emotional and behavioral problems.
Keywords:
LT
Stigma; Sveikata / Health; Vaikai / Children; Vaikų ir paauglių emocijų ir elgesio sunkumai.
Summary / Abstract:

LTTikslas – įvertinti tėvų ir su vaikais dirbančių specialistų nuostatų bei atsiribojimo nuo emocijų ir elgesio sunkumų (EES) turinčių vaikų ir paauglių ypatumus. Metodika. Tyrimo metu analizuoti 104 tėvų ir su vaikais dirbančių specialistų duomenys (45 tėvų, 35 mokytojų, 24 pagalbą teikiančių specialistų). Stigmatizavimas buvo vertinamas remiantis šiam tyrimui sudarytais klausimais, Koreguota priežasčių atribucijų skale II (McAuley, Duncan, Russell, 1992) ir Asmeninės stigmos skale iš Nuostatų dėl vaikų psichikos sveikatos klausimyno (Heflinger, Wallston, Mukolo, Brannan, 2014). Įspūdžio valdymas vertintas pagal Įspūdžio valdymo skalę iš Koreguoto socialinio pageidaujamumo inventoriaus (Paulhus, 1991). Rezultatai ir išvados. Nuostata „EES turintys vaikai per mažai stengiasi, jog pakeistų savo emocijas ar elgesį“ mokytojų grupėje buvo stipriau išreikšta nei tėvų bei pagalbą teikiančių specialistų grupėse. Nuostatos „EES turintys vaikai yra pavojingesni už kitus vaikus“, „EES turintys vaikai per mažai stengiasi, jog pakeistų savo emocijas ar elgesį“ bei „EES turintys vaikai yra mažiau protingi už kitus vaikus“ buvo susijusios su stipriau išreikštu atsiribojimu nuo EES turinčių vaikų ir paauglių tėvų ir (ar) specialistų grupėse. Mokytojai ir pagalbą teikiantys specialistai manė, kad aktyvumo ir dėmesio sutrikimą vaikas gali kontroliuoti labiau nei depresiją. Pagalbą teikiantys specialistai nurodė, jog aktyvumo ir dėmesio sutrikimas yra pastovesnis nei depresija, dažniau pritarė nuostatai, kad vaikas yra labiau asmeniškai atsakingas už depresiją nei už aktyvumo ir dėmesio sutrikimą. [Iš leidinio]

ENSummary The aim of this study was to evaluate the peculiarities of stigmatization toward children and adolescent with emotional and behavioral problems in the sample of parents and professionals. Methods. 104 parents and professionals participated in this study (45 parents, 35 teachers, 24 professionals giving help for children and adolescent with emotional and behavioral problems (EBP) (other professionals)). The questions about stigmatizing attitudes, the Revised Causal Dimension Scale-II (McAuley, Duncan, Russell, 1992) and the Personal Attitudes Scale from The Attitudes About Child Mental Health Questionnaire (Heflinger, Wallston, Mukolo, Brannan, 2014) were used for measuring stigmatization. Impressions management scale from Balanced Inventory of Desirable Responding (Paulhus, 1991) was used to evaluate the social desirability. Results and conclusions. The attitude “Children with EBP do not put enough efforts to change emotions or behavior” was more expressed in teachers’ group compared to parents’ and other professionals’ groups. The attitudes “Children with EBP are more dangerous than other children”, “Children with EBP are less clever than other children” and “Children with EBP do not put enough efforts to change emotions or behavior” were related to more expressed social distance from children with EBP in parents’ and/or other professionals’ groups. Teachers and other professionals thought that attention and hyperactivity disorder can be more controlled by the child than depression. Other professionals thought that attention and hyperactivity disorder is more stable than depression but reported that a child is more personally responsible for depression compared to attention and hyperactivity disorder. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91394
Updated:
2021-02-11 11:29:39
Metrics:
Views: 65
Export: