Стаўленне да вайны ў грамадскай думцы шляхты Вялікага княства Літоўскага ў 1570-1580-я гг.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Стаўленне да вайны ў грамадскай думцы шляхты Вялікага княства Літоўскага ў 1570-1580-я гг
Alternative Title:
Attitude to the war in the public opinion of the Grand Duchy of Lithuania szlachta in 1570-1580
In the Journal:
Studia historica Europae orientalis. 2008, 1, p. 84-98, 291
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų viešoji nuomonė apie Livonijos karą. Bajorija rengėsi kovoti tik dėl savo šalies interesų. Karalius ir Didysis Kunigaikštis privalėjo tiesiogiai dalyvauti karo veiksmų organizavime ir karinės pagalbos teikime. Bajorų patriotizmas, karo ir jo ilgalaikių rezultatų teisėtumas taip pat veikė viešosios nuomonės formavimąsi. Karas sudarė sąlygas padaryti gerą politinę karjerą ir gauti naujų žemių. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Bajorai; Bajorija; Karas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Livonijos karas, 1558-1583 (Livonian War); Politinė tauta; Livonian war; Nobility; Nobles; Political nation; War.

ENPublic opinion of the Grand Duchy of Lithuania's szlachta towards the Livonian War is analyzed. The szlachta was ready to fight only for the interests of their country. Indispensable conditions were direct participation of the King and Grand Duke in the organization of the operations and provision of Polish military aid. Such factors as szlachta's patriotic spirit, justice of the war and its long-term results had been also influencing formation of the public opinion. The war had been enabling to make good political career, and to get new lands. [text from author]

ISSN:
2079-1488
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40373
Updated:
2022-02-16 15:08:07
Metrics:
Views: 13
Export: