Patyčių paplitimo Lietuvos mokyklose pokyčiai 1994–2014 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patyčių paplitimo Lietuvos mokyklose pokyčiai 1994–2014 metais
Alternative Title:
Bullying prevalence in Lithuanian schools during 1994–2014 period
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2015, Nr. 2 (69), p. 40-47
Keywords:
LT
Mokiniai / School students; Jaunimas / Youth; Patyčios / Bullying; Sveikata / Health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas. Įvertinti patyčių paplitimą Lietuvos mokyklose 2014 m. ir jo pokyčius per paskutinius dvidešimt metų. Tyrimo medžiaga ir metodai. Straipsnyje analizuojami 11, 13 ir 15 metų mokinių apklausų duomenys apie patirtas patyčias ir tyčiojimąsi iš kitų mokinių. Duomenys rinkti kas ketveri metai nuo 1994 iki 2014 m., vykdant tarptautinį Pasaulio sveikatos organizacijos inicijuotą mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimą (angl. Health Behaviour in School-aged Children, HBSC). Iš viso apklausose dalyvavo 32 286 mokiniai, reprezentuojantys šalies mokyklinio amžiaus vaikus. Rezultatai. Tyrimų rezultatai rodo, kad berniukai dažniau nei mergaitės tampa patyčių objektu bei dažniau nei mergaitės tyčiojasi iš kitų mokinių. Vyresni mokiniai rečiau patiria patyčias, bet dažniau negu jaunesni yra linkę tyčiotis iš kitų mokinių. Vertinant patyčių paplitimo tendencijas dešimtmečiais, nustatyta, kad 1994–2014 m. laikotarpiu dažnas patyčias patyrusių mokinių dalis sumažėjo 15 procentinių punktų, arba 1,4 karto, lyginant su stebėjimo periodo pradžia. Antruoju stebėjimo laikotarpio dešimtmečiu abiejų lyčių mokinių patyčių agresijos paplitimas buvo reikšmingai mažesnis apie 10 procentinių punktų (tarp berniukų apie 1,3 karto, tarp mergaičių apie 1,8 karto) negu pirmuoju dešimtmečiu. 2014 m. patyčias patyrė 31,2 proc. berniukų ir 27,7 proc. mergaičių, 29,8 proc. berniukų ir 15,3 proc. mergaičių prisipažino tyčiojęsi iš kitų mokinių. Visai patyčiose nedalyvavo trečdalis (29,8 proc.) mokinių. Išvada. Didelis mokinių patyčių paplitimo mastas šalies mokyklose skatina neatidėliotinai imtis kryptingos patyčių prevencijos veiklos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokiniai; Mokiniai, paaugliai, patyčios, paplitimas; Paaugliai; Paplitimas; Patyčios; Adolescents; Bullying; Prevalence trends; Students; Students, adolescents, bullying, prevalence trends.

ENThe purpose – to evaluate the prevalence of bullying in Lithuania schools in 2014 and its changes over the last twenty years. Methods and Materials. The research aims to analyze the survey data among 11, 13 and 15 aged students on their experiences of bullying and bullying other students. The material was collected in 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 and 2014, according to the World Health Organization cross-national study "Health Behaviour in School-aged Children – HBSC". In total 32,286 students participated in the surveys, representing the country‘s school-age children. Results. All studies showed that more often the object of bullying was boys than girls; also they more often bully other students. Older students, more often tend to bully younger students than to become victims of bullying. The number of students who experienced frequent bullying during 1994–2014 years period decreased 15 % or 1.4 times. In the second decade of the study period, bullying aggression prevalence of both sexes was significantly lower about 10 percentage points (between boys about 1.3 times, between girls about 1.8 times) than in the first decade. In 2014, 31.2 % of boys and 27.7 % of girls experiencing bullying, also 29.8 % boys and 15.3 % girls often bullied other students. In total, only 29.8 % of students did not participate in bullying. Conclusions. High prevalence rate of bullying among students in schools encourages to take actions for immediate targeted bullying prevention in Lithuanian schools. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66983
Updated:
2022-11-06 17:08:13
Metrics:
Views: 45    Downloads: 1
Export: