Baltic linguistics - state of the art

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Baltic linguistics - state of the art
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Fonetika. Fonologija / Phonology; Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje apžvelgiama dabartinė baltų kalbų tyrimų būklė. Dėmesys telkiamas į sinchroninę kalbotyrą. Baltų kalbų tyrimai aptariami atsižvelgiant į teoriškai įdomius klausimus ir metodus. Įvade pateikiama bendroji baltų kalbų tipologija ir genealoginė priklausomybė. Pirmiausia glaustai paaiškinami esminiai lietuvių, latvių ir latgalių kalbų skirtumai ir Rytų baltams būdingas vidinis tarmių susiskaldymas. Taip pat aptariami pagrindiniai kolektyvinio veikalo tikslai. Antrasis skyrius skirtas struktūrinei kalbotyrai, apima jos sudedamąsias dalis nuo fonetikos iki sintaksės. Trečiasis skyrius skirtas semantikai ir pragmatikai. Ketvirtame skyriuje pateikiama žinių apie regioninę lingvistiką, tarmių geografiją. Penktame apžvelgiami tipologiniai tyrimai, analizuojamos baltų kalbų ypatybės ir tipologiniu požiūriu išskirtinės savybės. Šiame skyriuje taip pat atskleidžiama, kodėl baltų kalbų tyrimų nedera vertinti kaip išgalvoto mokslininkų užsiėmimo ir nereikšmingo nedidelės Europos kalbų grupės tyrimo. Apibendrinamuosiuose skyriuose aptariami kai kurie bendrieji tyrimų metmenys. Šeštame skyriuje pateikiami komentarai apie baltų kalbų lingvistinio tyrinėjimo paradoksus. Septintame skyriuje glaustai apžvelgiamas atskirų skyrių turinys ir pateikiamos bendrosios įžvalgos. Pabaigoje pateiktas nuorodų sąrašas apima leidinyje paminėtus darbus. Leidinys atskleidžia baltų kalbotyros problemų įvairovę, pateikia sprendimus, kurie gali turėti įtakos baltistikos ir bendrosios kalbotos raidai.Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Baltų lingvistika; Fonetika; Geneologinis kalbų skirstymas; Morfologija; Pragmatika; Semantika; Sinchroninė kalbotyra; Sintaksė; Baltic languages; Genealogical affiliation of languages; Morphology; Phonetics; Pragmatics; Semantics; Synchronic linguistics; Syntax.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66858
Updated:
2021-03-25 20:08:56
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: