The Functioning of the monarchy during the reigns of the electors of Saxony, 1697-1763

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Functioning of the monarchy during the reigns of the electors of Saxony, 1697-1763
Keywords:
LT
Augustas II, 1670-1733 (Fr?drichas Aug?stas I, Friedrich August I, Stiprusis); Augustas III, 1696-1763 (Fr?drichas Aug?stas II, Friedrich August II, Augustus III); Lenkija (Poland); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Parlamentas. Seimas / Parliament; Kariuomenė / Armed forces; Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lenkijos ir Lietuvos valstybės istorija Saksų (Vetinų) valdymo laikotarpiu (1697–1763) ir keliamas monarchijos funkcionavimo klausimas. Augusto II (1698–1733) ir Augusto III (1733– 1763) valdymo laikai vertinami, kaip negatyvus periodas, lėmęs Abiejų Tautų Respublikos (ATR) anarchiją ir dėsningai vedęs valstybės žlugimo link. Augustas II stengėsi įvesti absoliutizmą. Planai įsitvirtinti pietuose, užkariauti Padunoję sėkmės neatnešė. Su Saksonijos ir Rusijos pagalba tikėjosi iš Švedijos atimti Livoniją. Augusto II sprendimas pradėti Šiaurės karą buvo reikšmingas jo valdymo istorijos epizodas, tačiau lūkesčių nepateisino. Tai lėmė jo statuso praradimą tarptautinėje arenoje ir pačioje ATR. Augusto II veiksmai sulaukė daug nepasitenkinimo, jo priešininkai sudarė konfederaciją Varšuvoje ir 1704 m. pradžioje paskelbė apie Augusto II detronizaciją. 1704 m. liepos 12 d. karaliumi išrinktas Stanislovas Leščinskis, 1705 m. jis buvo vainikuotas Varšuvoje. Šalyje kilo vidaus karas tarp Augusto II ir Stanislovo Leščinskio šalininkų. Augustas II nesusitaikė su sosto praradimu, vėliau jam pavyko jį susigrąžinti. Augusto II bendradarbiavimas su Rusija lėmė jos įtaką ATR. Dar didesnė monarchijos destrukcija pastebima Augusto II sūnaus, Augusto III valdymo laikais. Dėl piknaudžiavimo liberum veto teise iširo labai daug ATR seimų, visiškai destabiliuota kariuomenė, suiro valstybės finansinė sistema. ATR ypač nualino Septynerių metų karas. Valstybė kentėjo nuo didikų grupuočių kovų bei užsienio valstybių intrigų. Laisvi monarcho rinkimai ir teisė kiekvienam bajorui juose dalyvauti buvo didelė kliūtis, siekiant sustiprinti monarcho instituciją.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Augustas II, 1670-1733 (Frýdrichas Augùstas I, Friedrich August I, Stiprusis); Augustas III, 1696-1763 (Frýdrichas Augùstas II, Friedrich August II); Monarchija, Saksonija, elektai; Saksų dinastija; Seimas; King August II; King August III; Monarchy, Saxony, Elects; Saxon dynasty; Sejm; Rusija (Russia).

Related Publications:
Lawmaking in a post-composite state? The Polish-Lithuanian Commonwealth in the eighteenth century / Richard Butterwick. Eighteenth-century composite state : representative institutions in Ireland and Europe, 1689-1800. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. P. 221-243.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66831
Updated:
2018-02-20 04:56:37
Metrics:
Views: 19
Export: